Miestny odbor významne prispel k súčasnej podobe kultúrneho Zvolena


/, Banskobystrický kraj/Miestny odbor významne prispel k súčasnej podobe kultúrneho Zvolena

100. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej vo Zvolene

Trochu nezvyčajne, na Pustom hrade, oslavovali matičiari vo Zvolene storočnicu svojho miestneho odboru. Začiatok slávnosti bol v parku Ľudovíta Štúra. Ozdobil ho Zvolenský spevácky zbor, ktorý zaspieval štátnu aj matičnú hymnu. Výnimočne však v jeho podaní znela hymnická pieseň Eugena Suchoňa Aká si mi krásna. Otvorenie podujatia patrilo primátorke mesta a predsedovi miestneho odboru Branislavovi Husárovi. Vo svojom príhovore stručne zhrnul historické fakty o miestnom odbore a jeho významných členoch. Práve vďaka aktivite matičiarov vo Zvolene vznikli podujatia, ktoré ovplyvnili súčasnú kultúrnu tvár Zvolena ako Štúrovo pero, Štúrov Zvolen. Matica bola aj pri vzniku národného výstupu na Pustý hrad. Aj v parku Ľudovíta Štúra, kde sa výstup na hrad každoročne začína, stoja niektoré busty z iniciatívy matičiarov.

Podujatie pokračovalo na Pustom hrade aj za účasti predsedu MS Mariána Gešpera, ktorý pri tejto príležitosti odovzdal zlatú cenu MS miestnemu odboru a bronzovú cenu MS za dlhoročnú prácu v matičnom hnutí p. Milovi. V kultúrnom programe vystúpil detský FS Poľana z Očovej a ľudová hudba Paprčkovci z Hriňovej. Matičiari mali na hrade aj svoj stánok kde prezentovalo vydavateľstvo MS svoje knižné vydania a ponúkalo sa všetkým okoloidúcim malé občerstvenie. Slávnostnú atmosféru kazilo iba premenlivé počasie.

Ktovie či sa naplnia slová predsedu MS a raz si naši potomkovia budú pripomínať 200. výročie založenia MO na 127. ročníku Národného výstupu na Pustý hrad.

Mgr. Marek Hanuska,
prvý podpredseda MS

foto: Jozef Paulenka

autor: Branislav Husár. Na fotografii je DFS Poľana z Očovej, ktorý účinkoval na slávnostiach pri matičnom stánku na Pustom Hrade.

foto: Branislav Husár. DFS Poľana z Očovej, ktorý účinkoval na slávnostiach pri matičnom stánku na Pustom Hrade

 

 

 

 

 

 

X