Ministerka kultúry Ľubica Laššáková navštívila sídlo Matice slovenskej v Bratislave


/, Bratislavský kraj/Ministerka kultúry Ľubica Laššáková navštívila sídlo Matice slovenskej v Bratislave

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková oficiálne navštívila 5. februára sídlo Matice slovenskej v Bratislave, ktoré je historickou budovou Slovenskej ligy. S najvyššími predstaviteľmi ustanovizne hovorila predovšetkým o podpore regionálnej kultúry, ochotníckeho divadla i o podujatiach najdôležitejších výročí slovenských osobností a udalostí v roku 2020.

„Rok 2020 je Rokom slovenského divadla, preto podporu dostanú mnohé kvalitné projekty ochotníckeho divadla. Pri príležitosti tých najdôležitejších výročí pripravuje Ministerstvo kultúry SR podujatia na pripomenutie si 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a 140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika,“ priblížila ministerka kultúry Ľ. Laššáková. V bratislavskom sídle MS na Grösslingovej ulici si osobne prezrela pestrú paletu kníh z Vydavateľstva Matice slovenskej.

Predseda Matice slovenskej Marián Gešper spoločne so správcom Marošom Smolcom a prvým podpredsedom Marekom Hanuskom rokovali najmä o aktuálnych možnostiach realizácie miestnej kultúry. „Matičiari majú v regiónoch obrovské skúsenosti s realizáciou národných, kultúrnych a osvetových podujatí a aktivít, len v minulom roku Matica slovenská finančne podporila až 402 matičných podujatí. Regionálna kultúra tvorí základ matičnej práce a prebieha v spolupráci so samosprávami, inštitúciami a organizáciami. Aktuálne máme záujem o užšiu spoluprácu s krajskými koordinátormi, ktorí už usmerňujú kultúru v krajských mestách v rámci rezortného projektu na podporu miestnej a regionálnej kultúry. Zároveň sme potvrdili náš záujem zapojiť sa do organizácie najdôležitejších kultúrnych podujatí roka 2020,“ priblížil obsah rokovania predseda MS Marián Gešper. Rokovanie sa uskutočnilo v prítomnosti predsedu Dozorného výboru MS Štefana Martinkoviča a členky Predsedníctva MS Libuši Klučkovej.

IÚ MS

X