Mladí matičiari si pripomenuli tajný študentský spolok Mor ho!


/, Banskobystrický kraj/Mladí matičiari si pripomenuli tajný študentský spolok Mor ho!

Rok 2022 sa nesie najmä v znamení podujatí k Roku odkazu štúrovcov. Okrem toho je tento rok bohatý aj na výročia iných osobností a udalostí. V roku 2022 si pripomíname aj 110. výročie vzniku tajného študentského spolku Mor ho! Keďže išlo o študentský spolok, pripomenuli si ho mladí matičiari.

Mladá Matica spolu s Maticou slovenskou a Evanjelickým gymnáziom v Banskej Bystrici si 25. októbra 2022 pripomenuli vznik neprávom zabudnutého študentského spolku Mor ho! Práve Banská Bystrica, ako niekdajšia mekka slovenského študentstva bola priestorom, kde sa pred vypuknutím 1. sv. vojny na školách stretli budúci členovia spolku Mor ho! No a práve budova súčasného Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici bola v minulosti miestom, kde chodil aj jeden zo zakladateľov spolku Matej Jančo. Druhý Janko Filipča chodil na vyššiu obchodnú školu v Banskej Bystrici.

Prvá časť podujatia sa konala doobeda pre študentov gymnázia. Prítomných privítal riaditeľ školy Slavomír Hanuska. Počas tejto časti sa premietol matičný dokument o tomto tajnom študentskom spolku. Následne študenti evanjelického gymnázia zahrali scénku, ktorá priblížila vznik a osud spolku a jeho členov (autor scénky je Peter Vrlík). Študentom sa prihovoril predseda MS Marián Gešper, predseda Mladej Matice Marek Nemec, tajomník MS Peter Schvantner a riaditeľ Vydavateľstva MS, absolvent školy a domáci mladý matičiar Adam Polievka. Prítomný bol aj riaditeľ Členského ústredia MS a podpredseda Mladej Matice Martin Hajník Poobedná časť pre verejnosť bola podobná tej pre študentov s tým, že o spolku prednášala aj D. Jana Borguľová, ktorá o ňom drží spomienku v rámci Banskej Bystrice. Následne sa prítomní presunuli na miestny evanjelický cintorín, kde sa nachádza hrob „vodcu“ spolku Mor ho! Janka Filipču. Cestou si samozrejme prezreli aj iné pamätné miesta v Banskej Bystrici, pričom sa zastavili pri soche Štefana Moyzesa a Karola Kuzmányho, prvého predsedu MS a prvého podpredsedu MS. Obe časti moderoval a organizačne mal na starosti Marek Hanuska, prvý podpredseda MS a učiteľ Evanjelického gymnázia.

Tajný študentský spolok Mor ho vznikol 6. augusta 1912 v Martine počas osláv 100. výročia narodenia Sama Chalupku. Vyvinul sa z pôvodného spolku Bratia a neskôr literárnej jednoty Sokol. Skladal sa zo študentov z škôl z celého Slovenska – Kežmarku, Banskej Bystrice, Šoprone, Štubnianských Teplíc atď. Za predsedu a pokladníka si zvolili Janka Filipču a za tajomníka Mateja Janča. Chlapci, ktorí chápali dôležitosť vydávania časopisu, kde by prezentovali svoje názory, poverili vydávaním spolkového časopisu Mateja Janča. Časopis nazvali „Púčky“. Podľa stanov účelom spolku Mor ho! bola „práca na poli národnom, predovšetkým oboznamovanie sa so slovenskou literatúrou a zo vnútorným životom slovenskej národnosti, ako aj ich skúmanie. Ďalej účinkovanie na všetkých možných poliach vzdelanosti: drobná práca a vôbec účinkovanie v živote národnom najprimeranejšími prostriedkami“. K jeho členom patrili ešte napríklad Ferdinand Čatloš, Augustín Malár, Miloš Bibza a ďalší. Po úvodnom rozlete spolku prišiel tvrdý pád. Po jeho odhalení už v roku 1913 boli mnohí členovia spolku vylúčení zo škôl a niektorí aj zo všetkých škôl Uhorska. Jeho hlavní predstavitelia Janko Filipča a Matej Jančo boli dokonca súdení pred bystrickou, resp. košickou sedriou. Všetko ale zmenilo vypuknutie 1. sv. vojny a osudy jeho členov sa rozišli. Viacerí z nich išli na front a nevrátili za z neho. Niektorí sa zapojili aj do česko-slovenských légií.

Treba si uvedomiť aký významný čin títo mladí šuhaji vlastne vykonali. V období ťažkej maďarizácie sa odhodlali ku kroku, ktorý ich neskôr stál mnoho. Aj napriek vedomiu o možných následkoch svojho konania založili študentský spolok ako aj vlastný časopis! V tej dobe išli do obrovského rizika a ako 16-17 roční mladí ľudia obetovali svoj život v prospech slovenského národa. Je obdivuhodné, že v tak mladom veku mysleli tak vyspelo. Je to príklad hodný nasledovania. Nezabudnime teda na tajný študentský spolok Mor ho!

Text: Peter Schvantner
Foto: Mladá Matica

 

 

 

 

 

X