Na Vianoce s Maticou 2020 nezabudneme!


/, Bratislavský kraj/Na Vianoce s Maticou 2020 nezabudneme!

Nový rok je už v plnom prúde no dovolím si ešte otočiť sa na chvíľu späť do roku 2020. Najmä k jeho záveru.

Pre Maticu slovenskú to bol mimoriadne náročný rok plný útokov, hoaxov, zákazov kultúrnych podujatí v dôsledku COVIDU 19 i cielených reštrikcií zo strany štátu. Už sa o tom dosť písalo preto rada by som sa zamerala na niečo iné. Na inú stranu barikády – nás zamestnancov Matice slovenskej.

Museli sme byť v minulom roku skutočne nadmieru silní, aby sme odolali atakom i vírusu. V závere roka preto prišiel nápad, aby sme zorganizovali aktivitu sami pre seba, vo vnútri Matice ako odmenu za vynaloženú maximálnu námahu pri obrane našej najstaršej kultúrnej ustanovizne a zároveň si tak poďakovali za vzájomnú spoluprácu. Keďže nebolo možné stretnúť sa osobne a telefonáty či maily nie vždy dokážu vyjadriť to čo by sme skutočne chceli, rozhodli sme sa (pri zachovaní všetkých protipandemických opatrení) pre tajné obdarúvanie poštou. Tajný Ježiško v Matici slovenskej. Podstata iniciatívy spočívala najprv v rozposlaní Vianočnej výzvy Členským ústredím MS na všetky Domy MS a Oblastné pracoviská na Slovensku. Bolo v nej uvedené, že ide o dobrovoľnú aktivitu, a že kto chce a cíti to tak, môže sa zapojiť prihlásením na špeciálny email. Každý kto sa prihlásil bol ochotný v ľubovoľnej sume zaobstarať darček pre svojho kolegu/yňu, ktorý/á mu bol/a vylosovaný/á. Každý účastník následne dostal samostatný email spolu s menom a adresou kolegu/yne, ktorého/rú bude obdarúvať. Nikto však nevedel od koho práve on/ona darček dostane. Táto Vianočná výzva mnohých z nás po neľahkom období nadchla. No v prvom rade nešlo priamo o darček ani o jeho hodnotu. Išlo o gesto, aby sme  sa v náročných časoch napriek všetkému vedeli podporiť, vytvorili tak neviditeľnú reťaz vďaky a spolupatričnosti. Dali si navzájom najavo, že aj v ťažkých chvíľach vieme držať spolu a nevzdávame sa.

Prinieslo to (a myslím, že hovorím za väčšinu zapojených) veľa priam až detskej radosti i svetla do našich životov. Následných milých telefonátov či vďačných emailov. Na základe ohlasov bola výzva naplnená a u mnohých z nás predčila očakávania. Vďaka všetkým, krorí ste sa zapojili. Ideme vpred so všetkou vervou, spoločne pre národ a tak nám Pán Boh aj v roku 2021 pomáhaj!

Mgr. Mária Tkáčová, riaditeľka DMS v Bratislave

 

                                      

Karina Obšatníková DMS Michalovce        Mária Tkáčová DMS Bratislava          Rastislav Zacher Spišská Nová Ves

                                                 

Sláva Jurková DMS Prešov                             Marko Gajdoš DMS Prešov

Veronika Bilicová DMS Nitra

X