Národné kalendáre Matice slovenskej na rok 2022 sú už v predaji


/, Žilinský kraj/Národné kalendáre Matice slovenskej na rok 2022 sú už v predaji

Podporte aj vy národnú vydavateľskú produkciu, ktorá môže vychádzať len vďaka vašej podpore. Ceny sú v zľave pre členskú základňu Matice slovenskej.

Národné výročia 2022: Stolový týždenný kalendár Matice slovenskej
Cena: 1,70 € (bežná cena 1,90 €)

Matica slovenská sa už od svojho vzniku roku 1863 orientuje v rámci bohatej vydavateľskej, populárno-náučnej a osvetovej činnosti aj na vydávanie kalendárov. Túto tradíciu na matičnej pôde založil a na vysokú ideovo-estetickú úroveň postavil Daniel Gabriel Lichard. V kalendárovej tvorbe ako obľúbenom žánri ľudového vlasteneckého čítania aktuálne pokračuje aj súčasná Matica slovenská, vydávajúca stolový kalendár nazvaný Národné výročia 2022. Malý matičný týždenný stolový (pracovný) kalendár sa formálne v ničom nelíši od štandardov kladených na takýto typ tlače, no z obsahovej stránky je zameraný na rok 2022 ako Rok odkazu štúrovcov, za ktorý ho vyhlásilo vedenie Matica slovenskej. Preto väčšina textovej časti kalendára, pozostávajúca celkovo z 52 historických a biografických článkov, je venovaná udalostiam, inštitúciám a predovšetkým osobnostiam spätým so štúrovským hnutím a matičným životom. Dôraz sa kladie na výročia tých predstaviteľov štúrovskej generácie, pri ktorých si pripomíname ich okrúhle dve sté výročie narodenia (Ján Rotarides, Janko Kráľ, Ján Francisci, Peter Michal Bohúň, August Horislav Škultéty, Janko Kalinčiak, Ľudovít Jaroslav Šulek, Štefan Marko Daxner), u ďalších iné výročia (Mikuláš Dohnány, Andrej Sládkovič, Ľudovít Matej Šuhajda, Jakub Grajchman).

Národné výročia 2022: Mesačný nástenný kalendár Matice slovenskej
Cena: 3,50 € (bežná cena 3,90 €)

Pendantom malého týždenného pracovného stolového kalendára Matice slovenskej (MS) nazvaného Národné výročia 2022 je rovnomenný veľký reprezentačný mesačný nástenný kalendár. Jeho textovú časť, pripravenú spisovateľom Pavlom Pareničkom, tvorí podľa mesiacov dvanásť historických a biografických článkov venovaných výročiam významných osobností kultúrno-politického a umeleckého života, spätých väčšinou s matičným hnutím, ktorých výročia si pripomíname roku 2022 (január – 100. výročie slovenskej premiéry filmu Jánošík, február – 120. výročie narodenia výtvarníka Ľudovíta Fullu, marec – 160. výročie narodenia politika Emila Stodolu, apríl – 150. výročie úmrtia básnika a člena Výboru MS Andreja Sládkoviča, máj – 170. výročie narodenia architekta Blažeja Bullu, jún – 200. výročie narodenia politika a doživotného čestného podpredsedu MS Jána Francisciho, júl – 150. výročie narodenia krajanského pracovníka Matúša Jankolu, august – 100. výročie narodenia spisovateľa a predsedu MS Vladimíra Mináča, september – 70. výročie úmrtia politika a člena Výboru MS Vladimíra Clementisa, október – 80. výročie úmrtia spisovateľky Terézie Vansovej, november – 100. výročie narodenia politika a čestného člena MS Alexandra Dubčeka, december – 200. výročie narodenia politika a člena Výboru MS Štefana Marka Daxnera).

Národný kalendár 2022
Cena: 3,50 € (bežná cena 6,90 €)

Na obálke najnovšieho vydania tradičného Národného kalendára pre rok 2022 je obrázok Jána Francisciho s prívlastkom, ktorý mu dal Jozef Miloslav Hurban „krásny mládenec slovenský“. Ide o vyjadrenie symboliky nielen preto, že v roku 2022 uplynie 200 rokov od Francisciho narodenia, ale aj preto, lebo práve on bol kľúčovou postavou zrodu Matice slovenskej, ktorú presne pred 160 rokmi prijal Turčiansky Svätý Martin za svoju a umožnil jej rozvíjať činnosť až do dnešných dní. V tomto ročníku Národného kalendára je publikovaných viac ako sedemdesiat zaujímavých príspevkov od popredných slovenských autorov. Ich obsah je ako zvyčajne mimoriadne pestrý. Nájdeme v ňom zaujímavé osudy desiatok osobností z našej histórie, rovnako si pripomenieme mnohé závažné udalosti, ktoré sú jej súčasťou. Okrem iných si prečítate o tragických okolnostiach úmrtia Vladimíra Clementisa, úvahu k storočnici Vladimíra Mináča, článok o kariére pilota Otta Smika, o životnej ceste generála Ferdinanda Čatloša, ale aj články k nedožitým osemdesiatim narodeninám Vlada Dzurillu či k päťdesiatemu výročiu narodenia futbalového talentu Petra Dubovského a mnoho iného populárno-náučného čítania.

Národné kalendáre si môžete objednať nasledovne:

e-mailom: periodika@matica.sk

telefonicky alebo SMS na t. č.: 0918 904 931

alebo poštou na adrese: Matica slovenská, Ul. P. Mudroňa 1, 036 01 Martin.

X