Národný výstup na Kriváň venovaný Matici slovenskej


//Národný výstup na Kriváň venovaný Matici slovenskej

Symbol Slovákov, ktorého vrchol sa nachádza 2492 m. n. m., si za svoj vybrali veľké osobnosti nášho národa na čele so Štúrovskou generáciou. Práve od čias kedy na vrchol kráčali štúrovci sa začína písať história národných výstupov na Kriváň. S myšlienkou organizovať národné výstupy na Kriváň – symbol slobody a národnooslobodzovacieho zápasu – prišiel slovenský spisovateľ a vydavateľ Gašpar Fejérpataky-Belopotocký. Na Kriváň vystúpil spolu so šiestimi priateľmi 24. septembra 1834. Tradícia národných výstupov na Kriváň sa naplno začala rozvíjať až 16. augusta 1841, keď na jeho vrchol vystúpil Gašpar Fejérpataky-Belopotocký spolu s Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom, Michalom Miloslavom Hodžom, Samom Bohdanom Hroboňom a ďalšími národovcami. Ďalšiu národnú vychádzku uskutočnili slovenskí vlastenci na čele s Ľudovítom Štúrom 29. augusta 1844, deň po prvom zasadnutí literárneho spolku Tatrín v Liptovskom Svätom Mikuláši. Masový charakter mala národná púť, ktorú zorganizoval Štefan Marko Daxner v roku 1861 pri príležitosti prijatia Memoranda slovenského národa. Prvý výstup na Kriváň po 1. svetovej vojne zorganizovali v septembri 1919 členovia Tatranského spolku turistického pod vedením Miloša Janošku, priekopníka slovenského horolezectva vo Vysokých Tatrách. Výstupy však postupne strácali národný charakter a stali sa turistickou atrakciou. Spoločný výstup na Kriváň sa stal opäť národným v roku 1968. Uskutočnil sa 27. a 28. septembra za účasti 1 500 osôb. Odvtedy sa koná každoročne, od roku 1990 s obmedzeným počtom účastníkov. V roku 2023 sa Národný výstup na Kriváň uskutočnil v sobotu 12. augusta pričom tento rok bol venovaný 160. výročiu založenia Matice slovenskej. Stovkám účastníkov prialo aj počasie a po približne štvorhodinovej náročnej túre sa im naskytol nádherný pohľad na okolité vrchy a doliny. Tradične o 11 hodine sa z Kriváňa ozvalo Nad Tatrou sa blízka. Spev všetkých turistov z vrcholu sa rozliehal široko ďaleko. Na Vrchole nechýbala ani delegácia matičiarov, v ktorej bol aj podpredseda MS Marek Nemec, predseda Dozorného výboru MS Martin Fejko, či člen Výboru MS Branislav Husár. Spolu s ďalšími matičiarmi na vrchole s hrdosťou vztýčili aj zástavy Matice slovenskej. Po úvodných slovách zástupcu turistov Pavla Luptáka a generálneho sekretára Klubu Slovenských turistov Petra Šveca, sa prítomným prihovoril aj podpredseda MS Marek Nemec. Všetkým účastníkom symbolicky  zablahoželal k zdolaniu Kriváňa, pripomenul 160. výročie založenia Matice slovenskej a odovzdal pozdravy od organizátorov Národného výstupu, ktorými sú mestá Vysoké Tatry, Liptovský Mikuláš, obec Pribylina, Klub Slovenských turistov a Matica slovenská. Ukončením vrcholového stretnutia bol spev hymny Matice slovenskej Kto za pravdu hory. Po náročnom niekoľkohodinovom zostupe začali prípravy na večerné ukončenia výstupu, ktoré sa uskutočnilo v Račkovej doline. Tu sa všetkým prihovorili za organizátorov poslanec NR SR a primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč, starosta obce Pribylina, podpredseda Matice slovenskej Marek Nemec, generálny sekretár Klubu Slovenských turistov Peter Švec a za Klub Slovenských turistov región Liptov Ján Lupták. Po príhovoroch na sledovala divadelná scénka, ktorá približovala prítomným práve vznik Matice slovenskej. Významné osobnosti národného hnutia Jána Francisciho a Karola Kuzmányho v dobových kostýmoch stvárnil Peter Schvantner tajomník MS a Milan Stromko predseda Krajskej rady MS. Po tomto divadelnom výstupe nasledovalo tradičné zapálenie vatry a spoločenské posedenie. Národný výstup na Kriváň má obrovský úspech nielen u turistov, ale aj u verejnosti. Neopakovateľný pocit hrdosti a spolupatričnosti na vrchole Kriváňa je elektrizujúci a nenechá nikoho chladným. Človek je aj po náročných 8 hodinách výstupu a zostupu nabitý energiou a plný neopakovateľných dojmov. Nie nadarmo sa hovorí, že každý Slovák by mal aspoň raz vystúpiť na vrchol Kriváň.

PSMNMF

 

2023-08-15T10:19:18+00:0015 augusta 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X