Alexander Vitko, národovec skúšaný osudom


//Alexander Vitko, národovec skúšaný osudom

Matica slovenská v rámci slávnostného podujatia v Spišskej Novej Vsi 18.júna 2024 odhalila pamätnú tabuľu slovenskému vlastencovi Alexandrovi Vitkovi. Podujatie sa uskutočnilo pred Domom Matice slovenskej v Spišskej novej Vsi (DMS SNV), ktorý bol hlavným organizátorom podujatia. Spoluorganizátormi boli Cantus Villa Nova Spišská Nová Ves a Základná umelecká škola (ZUŠ) v Spišskej Novej Vsi.

Alexander Vitko bol hrdý vlastenec, slovenský učiteľ a absolvent učiteľského ústavu. Narodil sa v roku 1883. V čase maďarizácie bol prenasledovaný za vyučovanie detí v materinskej reči – slovenčine. Následkom toho bol prepustený z práce. Kvôli prenasledovaniu zo strany maďarských brachiálnych zložiek sa spolu so svojou rodinou ukrýval v pivnici bez okien, čo sa v konečnom dôsledku prejavilo aj na jeho zdravotnom stave. Zomrel ako 46 ročný. Jeho príbuzný Ján Vitko objavil osobnosť Alexandra Vitka pri svojom genealogickom výskume.

Pri príležitosti slávnostného odhalenia pamätnej tabule zúčastnených privítal úvodným slovom riaditeľ DMS SNV Rastislav Zacher. Následne odovzdal slovo predsedovi Matice Slovenskej Mariánovi Gešperovi. Predseda Gešper v rámci príhovoru zdôraznil, že: „Osobnosť Alexandra Vitka je veľmi zaujímavá v tom, že je zhmotnenie príkladu stoviek slovenských učiteľov, študentov, úradníkov, aktivistov, teda národovcov, ktorí žili v posledných desaťročiach toho najtvrdšieho brachiálneho uhorského režimu. V časoch silnejúcej maďarizácie, keď vzdelávanie v rodnej reči bolo stále viac obmedzované, boli mnohí učitelia či študenti zo škôl vylúčení, niekoľkých z nich dokonca uväznili a neskôr poslali aj na front prvej svetovej vojny. Bola to maďarizačná politika, ktorá už od ľudovej školy potláčala slovenské vzdelanie a jazyk. Každý odpor pokladala za samovoľné búrenie proti poriadku, za zločinné podvratníctvo bez podkladu, ktoré treba trestať vyhodením z práce, škôl, prenasledovaním či väznením.“

Hlavný program otvoril miešaný spevácky zbor Cantus Villa Nova pod dirigentskou taktovou pána Jaroslava Bohunčáka, kedy zaznela štátna hymna. V programe vystúpili aj žiačky ZUŠ pod vedením Denisy Kotradyovej. Potom bol prednesený životopis Alexandra Vitka a báseň v podaní jeho príbuzného – pána Jána Vitka. Nasledovalo slávnostné odhalenie pamätnej tabule a akt kladenia vencov. Podujatie bolo ukončené piesňou s názvom Aká si mi krásna v podaní speváckeho zboru Cantus Villa Nova.

Sme veľmi radi, že programu sa zúčastnili viacerí významní hostia ako riaditeľ Členského ústredia MS Martin Hajník a predseda Dozorného výboru MS Martin Fejko. Svojou účasťou nás poctili aj starostky okolitých obcí Spišsko-podtatranského regiónu, menovite starostka obce Hranovnica Angelika Farkašová, starostka obce Spišské Tomašovce Zuzana Nebusová a Klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Spišskej Novej Vsi zastupovala predsedníčka Ružena Kormošová. Ďalší prítomní boli historik z Múzea Spiša a predseda Miestneho odboru (MO) MS Smižany Juraj Pavlis, tajomníčka MO MS Spišská Nová Ves Eva Kalafutová. A v neposlednom rade prišiel pán Ján Vitko, ktorý je príbuzným Alexandra Vitka.

Informačné ústredie Matice slovenskej

2024-06-21T15:27:11+00:0020 júna 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X