Návrat do histórie – Odborný seminár k dejinám „Viedenskej arbitráže“ z r. 1938 na pôde Technickej univerzity v Košiciach


/, Košický kraj, Správy z krajov/Návrat do histórie – Odborný seminár k dejinám „Viedenskej arbitráže“ z r. 1938 na pôde Technickej univerzity v Košiciach

Na pôde Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) sa 27. februára uskutočnil odborný seminár na tému Viedenská arbitráž pod záštitou zástupcov troch inštitúcií a zároveň organizátorov odborného podujatia – vedúcej Katedry spoločenských vied spomínanej akademickej inštitúcie PhDr. Daniely Hrehovej, PhD., riaditeľa DMS v Košiciach a podpredsedu Krajskej rady MS Košického kraja Michala Matečku a členky predsedníctva Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Mgr. Moniky Gergeľovej.

V tejto zostave organizátori spoločne vnímali potrebu venovať pozornosť tejto dôležitej udalosti, ktorá sa dotýka histórie Slovenska. Hneď v úvode privítala na podujatí členov akademickej obce, Matice slovenskej, Zväzu protifašistických bojovníkov a zvedavých vysokoškolákov moderátorka celého podujatia Daniela Hrehová. Úvodných uvítacích príhovorov sa ujali Michal Matečka (DMS v Košiciach) a Dominika Vargová (Oblastný výbor SZPB v Košiciach). Moderátorka vzápätí uviedla prítomných do dobového diania a vyzvala pozvaných prednášateľov, aby osvetlili problematiku Viedenskej arbitráže, ktorá markantne ovplyvnila podobu Slovenska a spôsobila zásadné korektúry mapy Slovenska.

Uveďme rámcové fakty o tejto historickej udalosti: 2. novembra 1938 sa konalo arbitrážne konanie v zámku Belvedere vo Viedni. Tu nacistické Nemecko a fašistické Taliansko rozhodli o odstúpení južných území Slovenska horthyovskému Maďarsku. Slovensko stratilo najúrodnejšie územia, okolo 10 565 štvorcových kilometrov, kde žilo 290 107 Slovákov a 506 208 obyvateľov maďarskej a inej národnosti. Slováci masovo utekali na sever. Aj Košice sa dostali pod horthyovskú okupáciu. Od 2. do 9. 11. 1938 odišlo z Košíc vyše pätnásťtisíc Slovákov a Čechov. Do Prešova musel odísť biskup Jozef Čársky s biskupským úradom i pracovníci košickej pobočky Centrálnej banky. Regent Horthy prišiel 10. 11. 1938 do Košíc, kde sa prihovoril obyvateľom týmito slovami: „Láska celého maďarského národa zabezpečí vám okrem zvýšenia životnej úrovne aj úplnú slobodu slovenského jazyka a kultúry.“ Bolo to však úplne naopak. K vojenskému, policajnému a úradníckemu útlaku sa pridal aj útlak národnostný. Bola obmedzená spolková činnosť a povolené iba dve slovenské gymnáziá, a to v Šuranoch a Košiciach. Dochádzalo k likvidácii hmotných pamiatok pripomínajúcich Československo.

Obdobie okupácie, ktorá dramaticky zasiahla do života všetkých vrstiev obyvateľstva južného Slovenska, priblížili svojimi príspevkami predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, PhDr. ThLic. Ján Mičko, PhD., filozof a slovenský literát, vysokoškolský pedagóg (TUKE), Mgr. Matúš Béreš, PhD., politológ a vysokoškolský pedagóg (TUKE), za Oblastný výbor SZPB Mgr. Alena Tabáková, PhD. Všetky vystúpenia, ktoré sa dotkli historických sekvencií a okamihov, boli obsahovo veľmi hutné, obohacujúce a podnecujúce k diskusii. Prednášatelia dospeli k spoločnému záveru, že aj keď ubúdajú živí pamätníci tejto dramatickej udalosti, samotná udalosť naďalej ostáva v dlhodobej pamäti mnohých slovenských obcí i rodín. Preto je na nás súčasníkoch, aby sme si významné historické míľniky pripomínali, aby neupadli do zabudnutia.

Imanentnou súčasťou každej histórie národa je aj kultúra. Historická pamäť Slovákov je ukotvená aj v slovenských piesňach. Tie sa usilujú kultivovať zdravú kolektívnu pamäť. Preto celé podujatie bolo popretkávané vystúpeniami speváckych folklórnych súborov. Umelecký zážitok ponúkli Ľudové trio zo Skároša, Domovina a Ozvena z Čane. Odborný seminár sa ukončil recepciou, ktorú sprevádzali priateľské rozhovory a slovenské piesne. Záverom možno konštatovať, že história je školou pre budúcnosť. Nech k tomu poslúži aj smutný odkaz Viedenskej arbitráže ako memento pre ďalšie generácie Slovákov.

Michal Matečka

X