Návšteva predsedu Matice slovenskej v Sabinove


/, Prešovský kraj/Návšteva predsedu Matice slovenskej v Sabinove

Predseda Matice slovenskej Marián Gešper navštívil naše mesto 23. januára 2023 spolu s riaditeľom Členského ústredia MS Martinom Hajníkom. Jeho návšteva nadväzovala na minuloročne matičné a mestské podujatie venované bratom Bohuslavovi a Bohumilovi Nosákovcov, významným štúrovským činovníkom, ktorí pôsobili v meste v 2. polovici 19. storočia. Počas návštevy sa oboznámil s dejinami Sabinova, pričom vyzdvihol významnú účasť Sabinovčanov v štúrovskom národnom hnutí v revolučnom roku 1848. So záujmom si prezrel aj stálu expozíciu diel nášho rodáka maliara Kostku – Csontváryho. Po tejto exkurzii diskutoval s prednostom Martinom Judičákom a s Jurajom Vráblom ml. o založení Miestneho odboru Matice slovenskej v Sabinove, čím by sa spolupráca s najstaršou kultúrnou ustanovizňou slovenského národa a nášho mesta mohla zintenzívniť a prehĺbiť.

Následne sa stretol aj s  primátorom mesta Michalom Repaským, pričom mu odovzdal dar predsedu MS. Svoje ďalšie kroky smeroval do MsKS, kde rokoval s  riaditeľom Jozefom Váhovským. Na konci stretnutia predseda MS darovali knižnici knihy z produkcie Vydavateľstva Matice slovenskej, pričom obaja vysoko ocenili, že naša sabinovská knižnica je pomenovaná po štúrovskom národnom dejateľovi Bohuslavovi Nosákovi – Nezabudovovi. Po týchto vzácnych chvíľach pokračoval predseda MS v ďalších stretnutiach.

Juraj Vrábel

 

X