Navždy nás opustil správca Matice slovenskej Štefan Hanakovič


/, Správy z krajov, Žilinský kraj/Navždy nás opustil správca Matice slovenskej Štefan Hanakovič

Vo veku nedožitých 89 rokov nás 10. júna 2020 opustil slovenský bibliograf, dlhoročný pracovník i správca Matice slovenskej, riaditeľ Spolku sv. Vojtecha PhDr. Štefan Hanakovič (*20. august 1931 Košolná, okres Trnava).

Absolvoval štúdium pomocných vied historických so špecializáciou na knihovníctvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Mimoriadny záujem o knihy a archívne dokumenty ho profesijne zaviedol do Matice slovenskej v Martine, kde pôsobil vyše tri desaťročia. Od roku 1956 v nej pracoval na výskumných i vedeckých pozíciách. Okrem iného sa v inštitúcii podieľal na záchrane skonfiškovaných kláštorných a knižničných fondov. V Matici slovenskej neskôr zastával aj funkciu tajomníka (1990 – 1992) a správcu (1992 – 1993).

Po matičných rokoch sa presunul do Spolku sv. Vojtecha v Trnave obnoveného po komunistickom režime v roku 1990. V pozícii riaditeľa tu v rokoch 1992 – 2002 rozvíjal najmä edičnú činnosť spolku a venoval sa aj obnove členskej základne. Po trnavskom decéniu pôsobil v rokoch 2003 – 2005 ako riaditeľ Diecéznej historickej knižnice biskupa Štefana Moysesa v Kláštore pod Znievom. Vo vedecko-odbornej oblasti sa venoval knižničným fondom, knihovníctvu, bibliografii, dejinám Matice slovenskej, knižníc, ale aj osobnostiam národného a duchovného života Slovákov. Je autorom veľkého množstva odborných článkov, štúdií a monografií – Slovník pseudonymov slovenských spisovateľov (1961), Katalógy a ich budovanie v ľudových knižniciach (1963), Muzeálna slovenská spoločnosť (1969), Metódy bibliografie (1976), Dejiny Spolku svätého Vojtecha (2005), Dr. Andrej Radlinský – kútsky farár (2006), Dejiny Slovenskej národnej knižnice (2013).

Pozitívny vzťah mal aj k turistike, fascinovalo ho martinské horské prostredie. S manželkou vychoval tri deti. Počas života získal viacero ocenení, medzi nimi Cenu mesta Martin a Trnava, Pamätnú medailu predsedu TTSK a ďalšie. Česť jeho pamiatke.

PhDr. Pavol Madura

X