Neter Jozefa Cígera Hronského Mária Macuľová: Zapaľujme slovenské svetlá, aby nás bolo lepšie vidieť


/, Banskobystrický kraj/Neter Jozefa Cígera Hronského Mária Macuľová: Zapaľujme slovenské svetlá, aby nás bolo lepšie vidieť

Bratia matičiari a sestry matičiarky, drahí priaznivci Matice slovenskej,

v rukách mám útlu knižočku článkov staršieho brata môjho otca Jozefa Cígera Hronského, ktoré vyšli v časopise Slovák v Amerike. V nich nám odkazuje: „Keď chceme pripomenúť všetkým povolaným, čo im pripadla úloha politicky viesť národ, aby nás nesklamali, aby sa dohody za jeden spoločný cieľ plnili, tak všetci, čo to chceme, musíme sa sami na to skoncovanie odhodlať a postaviť sa všade do jedného radu, aby vedenie nebolo v pochybnostiach, čo má konať. Neverte, že politici zdolajú za nás všetko! Neverte, že im budeme na pomoci dosť, ak budeme iba prikyvovať, ak budeme iba tmu zaklínať. Ak sa nebudeme denne dvíhať sami v povedomí slovenskom, ťažkú budú mať úlohu aj tí, čo na poli politickom hovoria za národ.“ Spýtajme sa sami seba. Zjednocujeme sily v záujme nášho národa, ako nám to naši predkovia odkazujú? Alebo sa ďalej budeme drobiť a medzi sebou sa hádať?

V roku 2019 oslávil náš Miestny odbor MS v Brezne sté výročie založenia. Patril k historicky prvým matičným miestnym odborom. Kroniky nám hovoria, akú rozsiahlu činnosť má za sebou. Besedy so žijúcimi spisovateľmi, spomienkové podujatia na už nežijúce osobnosti, široká práca s mládežou – kvízy, besedy, koncerty, zájazdy po významných miestach na našom krásnom Slovensku, ale i spolupráca so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, ktorých sme obdarúvali zozbieranými knihami. Robili sme aj zbierky na pamätné tabule a sochy, podporovali sme divadelníkov či spevokoly. Najlepšie to viete vy sami, milí matičiari, že toho bolo a ešte je oveľa viac. A viete aj to, že nie vždy bola matičná činnosť v obľube politického vedenia niektorých vládnucich strán.

Mali sme ministra kultúry Milana Kňažka, obľúbeného herca, ktorý svojím rozhodnutím odňať Matici slovenskej časť jej kultúrneho bohatstva aj s budovami, medzi nimi našu Slovenskú národnú knižnicu, stratil medzi nami obľúbenosť a úctu. Matica slovenská založila SNK, roky ju zveľaďovala a rozširovala aj z darov. V roku 1944, keď Jozef Cíger Hronský odchádzal s rodinou pre politické prenasledovanie komunistami do exilu, bývali sme u nich na Hviezdoslavovej ulici. Moja mamička mala za úlohu pečiatkou „Jozef Cíger Hronský“ označiť každú knihu a tak vložiť do debien, ktoré boli odvezené do SNK. Potešilo ma, keď sa v televíznej relácii Otváranie trezorov hovorilo o Martinovi Rázusovi a pri otvorení jeho knihy Maroško som zbadala pečiatku J. C. Hronský. Deväť debien strýkovej knižnice sa v SNK zachovalo. Smutný bol náš protestný pochod v Martine proti odobratiu SNK, nepomohlo nám to.

Mali sme rôznych ministrov kultúry, niektorí pomáhali, iní sa rôzne snažili uberať Matici slovenskej na význame. No ani v najhoršom sne by sme nepredpokladali, že v samostatnej Slovenskej republike budeme mať ministerku kultúry, ktorá medzi svoje prvé aktivity zaradí obmedzovanie a postupnú likvidáciu najstaršej národnej, kultúrnej a vedeckej, dnes verejnoprávnej inštitúcie. Uvedomuje si pani politická ministerka, že sa na Slovensku pokúša likvidovať 503 nadstraníckych právnych subjektov, kde je sústredených 27,5-tisíca členov?

Mala som dve susedy, a aj keď veľa toho neprečítali, aj vzdelanie mali len základné, ale predsa len ma oslovili, prečo tá Matica slovenská ešte existuje, keď už máme vlastnú samostatnú Slovenskú republiku. Tým som to jednoducho vysvetlila, ale vysvetliť to ministerke kultúry, ktorej – aj keď sa narodila na Slovensku – srdce nebije za udržanie lásky k vlasti a slovenským tradíciám, to je už zložitejšie. Prečo by si nedovolila takto sa správať k Matici slovenskej, posielať matičiarom nedôstojné odkazy cez televíziu, keď národ bežne sleduje v médiách vulgarizáciu politiky a spoločnosti?

Hronského výzva je aj po 60-tich rokoch od jeho smrti stále aktuálna. Odkazuje nám, aby sme zapaľovali slovenské svetlá, aby nás bolo lepšie vidieť. Veď kto iný sa má ozvať, ak nie my, členovia a priaznivci Matice slovenskej? Tak nám Pán Boh pomáhaj.

Mária Macuľová, 10. augusta 2020 v Brezne

Zdroj: Archív M. Macuľovej

X