Niečo z činnosti MO MS v Moravanoch …


/, Správy z krajov/Niečo z činnosti MO MS v Moravanoch …

Činnosť MO MS v Moravanoch je rôznorodá, zameraná hlavne na zachovávanie zvykov a tradícii. Je to aj preto, lebo väčšiu časť členskej základne tvoria členovia folklórnej skupiny Moravančan. Chcem spomenúť dielo, ktoré sme vytvorili v uplynulom kalendárnom roku 2020. Podnetom bola mimoriadna výzva, ktorú v roku 2019 vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – Fond na podporu umenia „Vznik, prezentácia a šírenie neprofesionálneho umenia v oblasti amatérskej tvorby“. Skúsili sme,  projekt vypracovali s nádejou, že uspejeme, a budeme môcť prezentovať prácu našej folklórnej skupiny. Stalo sa neuveriteľné, a náš projekt bol schválený.

Hlavnou ideou nášho projektu bolo zdokumentovanie života našich predkov, zvyky a tradície obce Moravany v autentických priestoroch. Válkový dom z hlinených tehál, v ktorom sme plánovali nahrať zvykoslovné pásma bol vo veľmi zlom stave, neobývaný päťdesiat rokov. Nás to ale neodradilo, napriek neľahkej situácii sme všetci spoločne vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce. Upratali sme všetko, čo sa v dome a na dvore nahromadilo počas dlhých rokov. Pripravili sme ho na stavebné práce spojené s rekonštrukciou vnútorných priestorov a jeho vonkajšieho vzhľadu. Pomocnú ruku nám podal sponzor, rodák z Moravian, ktorý zabezpečil stavebné práce.

Ešte pred samotným začatím všetkých prác sme predchádzajúcu celú zimu poctivo nacvičovali, šili odevy a zháňali rekvizity potrebné na zariadenie domu a pre nahrávanie. V plnej sile a po rôznych obmedzeniach a opatreniach sme sa stretli až v lete 2020, kedy sme prevzali dom a ukončili vyššie spomínané práce. Po vymaľovaní a uprataní sme ho postupne zariadili starým nábytkom a rekvizitami od ochotných darcov, obyvateľov našej obce. Výsledok bol prekvapením nielen pre nás, ale aj pre mnohých z dediny – stál pred nami „nový“ – zrekonštruovaný dom z roku 1927. Následne sme v priebehu leta v „našom domčeku“ nahrali na DVD nosič tri zvykoslovné pásma  – Fašeňgi, Kračun, Kriscini, a dva videoklipy k piesňam z nášho CD „V Murovenskim poľu“.

Verím, že v roku 2021 sa nám podarí zrealizovať niečo z našich ďalších plánov. Našu prácu na projekte chceme ukončiť nahraním štvrtého zvykoslovného pásma – Murovenski vešeľe, v domčeku, ktorý nám prirástol k srdcu.

Monika Lašíková

Predsedníčka MO MS Moravany

 

2021-01-28T13:01:29+00:0028 januára 2021 |Košický kraj, Správy z krajov|
X