Nitrianski matičiari odhalili pamätnú tabuľu venovanú storočnici vzniku Miestneho odboru MS v Nitre


/, Nitriansky kraj/Nitrianski matičiari odhalili pamätnú tabuľu venovanú storočnici vzniku Miestneho odboru MS v Nitre

Na Dome Matice slovenskej v Nitre k buste Štefana Moysesa a k pamätnej tabuli Karola Kuzmányho pribudla pripomienka storočnice miestneho odboru

Nitra, 10.11.2021

K buste prvého predsedu Štefana Moysesa a k pamätnej tabuli prvého podpredsedu Matice slovenskej Karola Kuzmányho pribudla nová pamätná tabuľa venovaná stému výročiu vzniku Miestneho odboru Matice slovenskej v Nitre.

Miestny odbor Matice slovenskej v Nitre píše svoju históriu v meste Nitra od 6. októbra 1920, kedy sa konalo jeho ustanovujúce valné zhromaždenie. Za prvého predsedu bol zvolený iniciátor vzniku odboru Jozef Rozim, vtedajší riaditeľ Štátneho reálneho gymnázia Tomáša Červena v Nitre. Postupným bádaním vo viacerých archívoch sme sa dozvedeli aj ďalšie mená historicky prvého výboru. Za tajomníka bol zvolený Matej Miškóci a za pokladníka prof. Jindřich Kovárna. V tom čase mal miestny odbor 399 registrovaných členov, čo na silne pomaďarčenú Nitru bol veľký úspech.

Pamätnú tabuľu dňa 10. 11. 2021 slávnostne odhalili bývalý tajomník Miestneho odboru Matice slovenskej v Nitre František Halama spolu so súčasným predsedom Jánom Petruškom.

Históriu matičného odboru priblížil na podujatí jeho súčasný predseda.

Pri príprave tejto časti storočnicových osláv boli v archíve Domu Matice slovenskej v Nitre na starých filmových nosičoch objavené vzácne snímky, ktoré zachytávajú obnovenie odboru v roku 1968. O ich technické spracovanie a vytvorenie audiodukumentácie sa postaralo Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Archívne dokumenty sú už v súčasnosti voľne dostupné na YouTube kanáli Domu Matice slovenskej v Nitre.

Celým podujatím sprevádzal člen výboru miestneho odboru Štefan Paulov. O hudobný program sa postarali Heligonkári z Nitry, ktorí sú kolektívnym členom odboru a hostia Spevácka skupina Janíkovská studnička.

Za vyhotovenie pamätnej tabule ďakujeme Jozefovi Haringovi. Za súčinnosť pri vybavovaní povolení umiestnenia tabule ďakujeme Mestu Nitra, ktoré túto iniciatívu vníma ako prínosnú a vyjadrilo podporu a úctu k pripomínaniu osobností a udalostí, kladným a zásadným spôsobom ovplyvňujúcim našu históriu.

Aj napriek tomu, že sa podujatie konalo v súlade s aktuálnymi opatreniami, nechýbali na ňom hostia, ktorí boli a sú súčasťou miestneho odboru alebo boli v minulosti priamo iniciátormi a podporovateľmi vzniku Domu Matice slovenskej v Nitre. Zaspomínať si na časť aj svojich dejín prišli i matičiari z okolia a členovia Výboru Matice slovenskej Ľubomír Kleštinec a Radoslav Kriváček.

Veronika Bilicová

Dom Matice slovenskej v Nitre

X