Nová pamätná tabuľa v Bratislave pripomína sté výročie návratu slovenských legionárov


/, Bratislavský kraj/Nová pamätná tabuľa v Bratislave pripomína sté výročie návratu slovenských legionárov

Matica slovenská osadila 11. novembra 2020 v Bratislave pamätnú tabuľu pri príležitosti stého výročia ukončenia sibírskej anabázy a návratu posledných slovenských príslušníkov česko-slovenských légií do vlasti v roku 1920. Ustanovizeň si tým uctila Slovákov v česko-slovenských légiách, ktorí zásadne prispeli k začatiu nového slovenského národného a demokratického života po rozpade monarchie.

Pamätnú tabuľu s menami slovenských legionárskych osobností i matičiarov nájde verejnosť na budove Eximbanky na Grösslingovej ulici, ktorá bola v minulosti sídlom Banky československých légií, známej pod názvom Legiobanka. „Mrzí ma, že štát nevenuje dostatočnú pozornosť slovenským legionárom, ktorí nasadzovali život v boji za nový národný a demokratický štát na troskách Rakúsko-Uhorska. Bez česko-slovenských légií by slovenskí a českí politici len ťažko presvedčili mocnosti, aby sa priklonili k vzniku prvého Česko-Slovenska. Za vznik tejto zahraničnej odbojovej armády vďačíme predovšetkým generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi,“ priblížil predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Ustanovizeň plánuje slávnostné odhalenie pamätnej tabule po zlepšení situácie v kultúre a uvoľnení protiepidemiologických opatrení štátu.

„Cítili sme morálnu povinnosť vzdať hold slovenským legionárom, pretože sa medzi nimi nachádzalo veľa členov Matice slovenskej. Za všetkých matičiarov spomeniem Janka Jesenského, Jozefa Gregora Tajovského, Vladimíra Daxnera, Mikuláša Gaceka, Jozefa Honzu-Dubnického či generálov Rudolfa Viesta a Jozefa Martina Kristína, otca nedávno zosnulej herečky Evy Kristínovej,“ ozrejmil predseda Matice.

V roku 1920 sa definitívne vrátili do vlasti poslední česko-slovenskí legionári z vojnovej Sibíri, čím zvŕšili svoje legionárske pôsobenie. Posledný 36. lodný transport 720 česko-slovenských vojakov sa nalodil 2. septembra 1920 na loď Heffron. Po mesačnej plavbe sa loď doplavila do prístavu Terst presne 11. novembra 1920, teda na druhé výročie ukončenia prvej svetovej vojny. Domov sa legionári vrátili už do zmenených politických a spoločenských pomerov.

X