Nové COVID opatrenia v kultúre sú problematické aj pre Maticu slovenskú


/, Žilinský kraj/Nové COVID opatrenia v kultúre sú problematické aj pre Maticu slovenskú

Avizované obmedzenie kapacít kultúrnych podujatí na 50 osôb od 10. januára 2022 znamená problém aj pre matičnú kultúru. Upozorňuje na to Matica slovenská (MS), ktorá reprezentuje 517 miestnych a záujmových odborov MS, 244 umeleckých kolektívov a 28 profesionálnych pracovísk MS v regiónoch.

„Pridávame sa k iniciatívam kultúrnej obce a vyzývame štátne orgány na prehodnotenie navrhovaných opatrení a sprístupnenie kultúry aspoň väčšiemu počtu návštevníkov. Hoci je Matica slovenská verejnoprávna inštitúcia, má mimoriadne nízku štátnu dotáciu, preto časť nákladov na svoju prevádzku musí financovať zo súkromných zdrojov. Bez otvorenej kultúry sú však naše príjmy takmer nulové,“ zdôraznil druhý podpredseda MS Marek Nemec, ktorý sa venuje aj organizovaniu kultúrnych podujatí, najmä divadelných festivalov.

Ako dodal, Matica slovenská ako verejnoprávna inštitúcia nemala nárok na relevantnú finančnú pomoc z rezortu kultúry. „Už dlhé roky sme nútení financovať nielen matičnú činnosť, ale aj časť nákladov na prevádzku našich kultúrnych budov z vlastne zarobených peňazí či od sponzorov. Od ministerstva kultúry sme v krízovej pandemickej situácii nielenže nedostali aspoň malú pomoc, ale ešte nám aj zobralo zo štátnej dotácie, čo spôsobilo ešte väčšie obmedzenie matičnej kultúry po celom Slovensku,“ dodal M. Nemec.

Od súkromných príjmov sú závislé aj divadlá pôsobiace v matičných domoch, napríklad v Dome MS v Komárne sa hrajú predstavenia pre 400 divákov. Finančne sa nedarí ani Šatnici MS v Martine, ktorá požičiava kroje a kostýmy verejnosti a je priamo závislá od akýchkoľvek kultúrnych a spoločenských podujatí. Veľkým problémom je aj neustále zatváranie a otváranie komerčných prevádzok, čo likviduje drobných nájomníkov v matičných budovách. Ako však upozorňuje podpredseda M. Nemec, Matica slovenská a jej budovy sú primárne určené na národnú kultúru, vedu a osvetu, nie na podnikanie. Aktuálne navrhované opatrenia pre kultúru obmedzujú realizáciu aj matičných podujatí a aktivít.

IÚ MS

X