Novoročné prianie predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera


//Novoročné prianie predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera

Slovensku, našej drahej vlasti, v roku 2020 želám, aby sa vo verejnom živote i medziľudských vzťahoch podporovali skutočné, stáročiami overené hodnoty. Prajem si, aby si slovenský národ viac vážil dedičstvo, odkaz i obetavosť našich predkov. Veď Matica slovenská vyhlásila rok 2020 za Rok národnej identity a v tomto duchu sa budú niesť budúcoročné matičné podujatia a aktivity po celom Slovensku. Nech naše deti a mladí ľudia nie sú ochudobnení o národné a kresťanské duchovné i hmotné bohatstvo, vďaka ktorému máme povedomie o našej vlastnej slovenskej identite v mori národov Európy i celého sveta.

JUDr. Marián Gešper, predseda Matice slovenskej

 

2020-01-02T22:32:28+00:001 januára 2020 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X