Novoročné želanie Evy KristinovejNovoročné želanie Evy Kristinovej, predsedníčky honoris causa o. z. DEDIČSTVO OTCOV

 

K 27. výročiu vzniku našej druhej Slovenskej republiky jej z celého srdca i duše želám:

Aby sme my, jej občania konečne dozreli v pravé a nezištné vlastenectvo.

Aby sme na základe vlastných vedomostí a skúseností vedeli sa rozvážne rozhodovať v prospech celku.

Aby náš národ gravitujúc dnu do seba zdarne rástol z vlastných zdravých koreňov.

Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Text a foto: O. z. DEDIČSTVO OTCOV

X