Nový projekt historických prednášok prináša pedagógom najnovšie odborné poznatky zo slovenských dejín


/, Bratislavský kraj/Nový projekt historických prednášok prináša pedagógom najnovšie odborné poznatky zo slovenských dejín

V Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave sa v utorok 3. marca 2020 začala séria odborných historických prednášok pre učiteľov stredných škôl a základných škôl druhého stupňa s názvom Osobnosti a udalosti, ktoré zmenili slovenské dejiny. Nový projekt Matice slovenskej (MS) a Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) prináša pedagógom najnovšie poznatky vedeckého výskumu v oblasti slovenských dejín, ktoré budú vo svojich základných a stredných školách ďalej prezentovať žiakom.

„Štátny pedagogický ústav spolu s Maticou slovenskou dnes otvoril cyklus prednášok a seminárov pre učiteľov dejepisu z našich národných dejín s cieľom aktualizovať poznatky z najnovších dejín Slovenska a priblížiť ich učiteľom. Sme radi, že učitelia majú záujem o výsledky najnovších vedeckých štúdií o histórii Slovenska a ďalej ich budú prezentovať svojim žiakom,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ profesor Ľudovít Hajduk. Prvou témou prednášky bola téma Slovenských národných rád 1848 – 1919 – 1944, ktorú pedagógom osvetlil známy historik docent Ivan Mrva: „Pomerne podrobne sme si prešli obdobia existencie Slovenských národných rád a viac si priblížili osobnosti, ktoré v tých časoch pôsobili. Je dôležité, aby učitelia vedeli komplexnejšie sprostredkovať deťom a mladým ľuďom našu národnú históriu, k čomu na tejto prednáške získali aj konkrétne materiály pre vyučovací proces.“

Prvých pedagógov, ktorí sa zúčastnili na úvodnej prednáške, privítal člen Výboru Matice slovenskej a zároveň riaditeľ Domu MS v Prievidzi Vlastimil Uhlár ako autor myšlienky projektu a jeho realizácie za Maticu slovenskú. „V mnohých krajinách sveta pristupujú národy k vlastným dejinám s vysokou úctou a dôkladne učia deti a mladú generáciu o svojich významných osobnostiach a udalostiach. Na Slovensku je v posledných rokoch trendom popularizovať dejiny najmä vo vzťahu k mladým ľuďom, ale verím, že pritom nesmieme podceniť priebežné odovzdávanie najnovších odborných poznatkov učiteľom dejepisu, ktorí už pôsobia v praxi. Aj preto vznikol tento projekt a verím, že na ďalších prednáškach sa k nám pripojí viac pedagógov,“ ozrejmil V. Uhlár. Druhú odbornú prednášku naplánovali organizátori ešte v aktuálnom mesiaci marec.

IÚ MS

X