Požičovňa kostýmov a krojov


/Požičovňa kostýmov a krojov

Šatnica Matice slovenskej je garantom zachovania, obnovy a udržiavania originality tradičného ľudového odevu, tradičných kalendárových obyčají. Zbierkami krojov, kostýmov, doplnkov a rekvizít podporuje ochotnícke, poloprofesionálne a profesionálne súbory pri prezentácií kultúrneho dedičstva a spomienkach na významné osobnosti a udalosti národnej a literárnej histórie Slovenska. Šatnica Matice slovenskej je pracoviskom pre požičiavanie kostýmov a rekvizít aj pre členskú základňu a verejnosť.

 

Ceny za požičanie:

Ceny za požičanie krojov a kostýmov:

  • Detské karnevalové kostýmy 10 – 15 €
  • Dobové a karnevalové kostýmy pre dospelých 15 – 30 €
  • Parochne 5 – 10 €
  • Kroje pre deti 15  – 20€
  • Kroje pre dospelých 35 €

Ceny za požičanie svadobných krojov:

  • Svadobný kroj ženský 50 €
  • Svadobný kroj mužský 35 €
  • Parta, veniec 10 – 30 €
  • Svadobné pierko 5 €
  • Svadobná pôlka 10 – 20 €

Depozit pri zapožičaní kostýmu je 20 €, depozit pri zapožičaní kroja je 20 – 50 €.

Pri zapožičaní krojov a kostýmov spíšeme nájomnú zmluvu, je potrebné mať zo sebou platný občiansky preukaz.

Vrátenie krojov a kostýmov: do 3 pracovných dní.

 OTVÁRACIE HODINY PRE VEREJNOSŤ

Výpožičné hodiny pondelok – streda 7.30 – 14.30 hod.
Výpožičné hodiny štvrtok 7.00 – 16.30 hod.
Výpožičné hodiny piatok Nestránkový deň
Obedná prestávka pondelok – piatok 12.00 – 12.30 hod.

OZNAM: Šatnica Matice slovenskej bude v dňoch od 2.1. – 5.1. 2024 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

Adresa: Gorkého 4, 036 01 Martin -Podháj
Tel: 043/ 381 2841, 0915 982 074

Email: satnica@matica.sk

Pracovníčky Šatnice Matice slovenskej

Alena Hrušková – vedúca Šatnice MS
Viera Grzybová
Soňa Koppová
Jana Minčíková

Sumár vykonaných aktivít  a publikačnú činnosť  za príslušné roky nájdete v Správe o činnosti a hospodárení MS na:

 

2023-12-22T09:51:17+00:001 novembra 2018 |
X