Požičovňa kostýmov a krojov


/Požičovňa kostýmov a krojov

Šatnica Matice slovenskej je garantom zachovania, obnovy a udržiavania originality tradičného ľudového odevu, tradičných kalendárových obyčají. Zbierkami krojov, kostýmov, doplnkov a rekvizít podporuje ochotnícke, poloprofesionálne a profesionálne súbory pri prezentácií kultúrneho dedičstva a spomienkach na významné osobnosti a udalosti národnej a literárnej histórie Slovenska. Šatnica Matice slovenskej je pracoviskom pre požičiavanie kostýmov a rekvizít aj pre členskú základňu a verejnosť.

 

Ceny za požičanie:

Ceny za požičanie krojov a kostýmov:

  • Detské karnevalové kostýmy 8 €
  • Dobové a karnevalové kostýmy pre dospelých 12 až 20 €
  • Parochne 5 €
  • Kroje pre deti 15 €
  • Kroje pre dospelých 25 €

Ceny za požičanie svadobných krojov:

  • Svadobný kroj ženský 30 €
  • Svadobný kroj mužský 30 €
  • Parta, veniec 10 €
  • Svadobné pierko 5 €
  • Svadobná pôlka 5 €

Ceny a požičovné za jednotlivé samostatné kostýmové a krojové súčasti a doplnky primerane zodpovedajú ich hodnote a časti ceny blokovaného nekompletného kostýmu.

Depozit uhrádzajú zákazníci pri preberaní krojov a kostýmov. Depozit po vrátení nepoškodených krojov a kostýmov zákazníkom vrátime. Depozit pri zapožičaní kostýmu je 10 €, depozit pri zapožičaní kroja je 20 €.

Pri zapožičaní krojov a kostýmov spíšeme nájomnú zmluvu, je potrebné mať zo sebou platný občiansky preukaz.

Vrátenie krojov a kostýmov: do 3 pracovných dní.

Folklórne a ochotnícke súbory majú u nás zľavu.

 OTVÁRACIE HODINY PRE VEREJNOSŤ

Výpožičné hodiny pondelok 7.30 – 14.30 hod.
Výpožičné hodiny utorok 7.30 – 14.30 hod.
Výpožičné hodiny streda 7.30 – 14.30 hod.
Výpožičné hodiny štvrtok 7.00 – 16.30 hod.
Nestránkový deň piatok
Obedná prestávka pondelok – piatok 12.00 – 12.30 hod.

 

Prajeme Vám, aby naše Mikulášske výpožičky urobili radosť nielen tým najmenším, ale aj Vám.

 

Pracovníčky Šatnice Matice slovenskej

Alena Hrušková – vedúca
Adresa: Gorkého 4, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2841

Soňa Koppová
Adresa: Gorkého 4, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2841

Jana Minčíková
Adresa: Gorkého 4, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2841

Email: satnica@matica.sk

Sumár vykonaných aktivít  a publikačnú činnosť  za príslušné roky nájdete v Správe o činnosti a hospodárení MS na:

 

2022-09-12T12:21:34+00:001 novembra 2018 |
X