Ocenenia Najkrajšie knihy Slovenska 2014 odovzdali v Bratislave


//Ocenenia Najkrajšie knihy Slovenska 2014 odovzdali v Bratislave

Slávnostné odovzdanie ocenení v rámci 23. ročníka súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2014 sa uskutočnilo 30. apríla v koncertnej sieni Dvorana Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave.

Prítomný bol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, ktorí odovzdali ceny v jednotlivých kategóriách, ako aj predstavitelia Slovenskej národnej knižnice, Zväzu polygrafie na Slovensku, vydavateľstiev a iných inštitúcií a organizácií. Na slávnosti sa zúčastnili aj hostia z Českej republiky – z literárneho múzea Pamätník národného písomníctva.

Predseda poroty, ktorá knihy hodnotila, akademický maliar, ilustrátor prof. Dušan Kállay v príhovore uviedol, že na okrúhlom stole v Bibiane – medzinárodnom dome umenia, sa tentoraz objavilo 133 knižných titulov, ktoré spĺňali podmienky súťaže a mnohé aj vysoké kritériá kvality. Porota teda mala neľahkú úlohu vybrať 20 najkrajších kníh a niektorým z nich udeliť ceny v daných kategóriách. Prof. Kállay vyzdvihol nárast kvality kníh pre deti a mládež, ako aj množstvo nových mladých autorov v tejto oblasti. Zážitkom pre porotu boli podľa neho aj knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie. Členovia poroty však poukázali na nízku úroveň učebníc, ktoré pôsobia nezaujímavo, napriek tomu, že sú určené pre deti. Aj tak sa však rozhodli jednu z nich oceniť. Vlani porota v tejto kategórii cenu neudelila. Zaujímavé nápady porota ocenila v skupine kníh – študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl, konštatoval Kállay.

V kategórii Vedecká a odborná literatúra je medzi ocenenými kniha Henriety Moravčíkovej – Friedrich Weinwurm, architekt. Vyšla vo vydavateľstve SLOVART, s.r.o., Bratislava, tlač Neografia, a.s., Martin. Fotografie – Olja Triaška Stefanovič, grafická úprava Ľubica Segečová. Táto publikácia získala aj Cenu Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy (pre SLOVART, s.r.o.) a Ľubici Segečovej udelili Cenu Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu. Zároveň Zväz polygrafie na Slovensku udelil cenu tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie, a to Neografii, a.s. Martin.

V tejto kategórii ocenili aj knihu „GUnaGU…GUnaGU? GUnaGU!“ Viliama Klimáčka z Vydavateľstva Ikar, a.s., Bratislava.
V kategórii Literatúra pre deti a mládež ocenili napríklad knihu Prečo Fidlibum kuká, a nie je kukučka, od autorky Halky Marčekovej s ilustráciami Martiny Matlovičovej, vyšla vo vydavateľstve Ikar, a.s., Bratislava; knižku Daniela Heviera Veľké Bum a malé Bum, ktorú ilustroval Ľuboslav Paľo a vydalo vydavateľstvo BUVIK, s.r.o., Bratislava a ďalšie.

Publikácia Ester M. Šimerová autorky Ľudmily Peterajovej získala cenu v kategórii Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie (Vydavateľstvo Petrus a Slovart, s.r.o.), a takisto kniha Inkunábuly Ľubomíra Jankoviča, ktorú vydala Slovenská národná knižnica Martin, či kniha o Jánovi Galandovi od Aurela Hrabušického.Cenu ministerstva školstva SR vydavateľstvu za učebnicu získalo Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Bratislava za knihu Matematika pre 2. ročník ZŠ, 2. diel, od autorov Vladimír Repáš – Ingrid Jančiarová.

Udelili aj Cenu Bibiany vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu. Teší sa z nej vydavateľstvo BUVIK, s.r.o., Bratislava, ktoré vydalo knihu Čarovné pero autorky Marie Voříškovej. Cenu Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu si dnes prevzali dve študentky VŠVU v Bratislave – Kristína Kubáňová za Rozprávky z ďalekého Japonska a Darina Výbohová za prácu Fóbie Light, ako aj Tamara Szomolágyiová zo Strednej odbornej školy polygrafickej v Bratislave za prácu Olívia a čižma.

[teraz.sk; 01/05/2015; TASR ; Zaradenie: Školský servis]
VIAC TU >>

2015-05-30T19:39:04+00:0030 mája 2015 |Napísali a povedali o nás|
X