Ocenenia pri storočnici Miestneho odboru MS v Kremnici


/, Banskobystrický kraj/Ocenenia pri storočnici Miestneho odboru MS v Kremnici

Miestny odbor MS si dňa 11. februára pripomínal storočnicu svojho založenia. Ako desiaty v poradí na Slovensku oslávil okrúhle výročie veľmi majestátne a so všetkou cťou. Na podujatí sa zúčastnilo matičné a mestské vedenie, nemožno však zabúdať ani na predstaviteľov Evanjelickej a. v. cirkvi. V úvode predseda MO MS Milan Rybársky udelil pamätné listy MO MS mnohým organizáciám, ktoré pomáhajú chodu odboru v Kremnici. Matica slovenská pri tejto príležitosti udelila striebornú cenu MS Matilde Olbrichtovej, ktorá sama iniciuje aj vo vyššom veku vznik nových kultúrnych a národných podujatí. Mnohé z nich aj sama moderuje. Kríž predsedu MS získal primátor mesta, ktorý podporuje matičnú činnosť v meste a sám sa na nej podieľa. Mimoriadnu cenu MS pri príležitosti 100. výročia založenia miestnych odborov dostal pán predseda MO MS Kremnica a aj samotný miestny odbor. Pamätné listy boli udelené Vlaste Gyurekovej, Adelinde Kollárovej, Alžbete Vítkovej, Petrovi Weisovi a manželke pána predsedu Anne Rybárskej, ktorá sa stará pri každom podujatí o zabezpečenie pohostenia a občerstvenia.

Ondrej Baranec

X