Matičná odborná konferencia M. R. Štefánik – 100. výročie úmrtia sa zameria na pedagógov


/, Nitriansky kraj/Matičná odborná konferencia M. R. Štefánik – 100. výročie úmrtia sa zameria na pedagógov

Dom Matice slovenskej v Nitre a Pedagogický odbor Matice slovenskej sa zapoja do širokej palety podujatí Roka Milana Rastislava Štefánika (rok 2019 s presahom do roku 2020).

V rámci spomienky na 100 rokov od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika pripravili Dom Matice slovenskej v Nitre a Pedagogický odbor Matice slovenskej doplňujúce vzdelávanie pre pedagógov – odbornú konferenciu pod názvom „M. R. Štefánik – 100. výročie úmrtia“.

V Roku Milana Rastislava Štefánika mali školy možnosť so svojimi žiakmi a študentmi navštíviť mnoho zaujímavých podujatí. Odborná konferencia M. R. Štefánik – 100. výročie úmrtia je však upriamená práve na  pedagógov. Cieľom organizátorov je vytvoriť priestor, ktorý poskytne nové poznatky v oblasti skúmania a výučby významnej osobnosti slovenského národa a európskeho formátu – generála Milana Rastislava Štefánika. Ďalším dôležitým cieľom konferencie je odovzdanie praktických poznatkov pedagógov, historikov, umelcov a študentských výstupov. Prednášať budú zástupcovia vzdelávacích a umenovedných inštitúcií, a to Slovenského historického ústavu Matice slovenskej, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Spolku slovenských spisovateľov. Prednášajúci poskytnú aj diskurz netradičného spôsobu ako priblížiť danú tému žiakom, ale aj dospelým poslucháčom či pohľad známeho spisovateľa Jozefa Banáša. Prednášky poukážu na rôzne aspekty pôsobenia M. R. Štefánika a taktiež na stálu aktuálnosť jeho odkazu. Cieľom konferencie je rovnako vyzdvihnúť Štefánikovu osobnosť  ako Európana s nadčasovým pohľadom na svet a jeho dianie.

Odborná konferencia je určená pre pedagógov základných škôl a stredných škôl a  pre poslucháčov Pedagogickej a Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Otvorená je však aj záujmu širšej verejnosti.
Svoju účasť môžu pedagógovia potvrdiť mailom: dms.nitra@matica.sk alebo telefonicky: 0918 113 212 najneskôr do 29.10.2019. Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Súčasťou podujatia je aj zaujímavý sprievodný program: 

Historický dokument Matice slovenskej „Milan Rastislav Štefánik – symbol slobody slovenského národa“
Kufor legionára – výstava predmetov z I. svetovej vojny, skladanie tangramov zo Sibírskej magistrály
Výstava mapujúca osudy legionárov mikroregiónu Cabajského potoka
Výstava a prezentácia medzinárodného študentského projektu na tému I. svetovej vojny a osobnosť generála M. R. Štefánika očami študentov a ich interaktívnych a tvorivých výstupov
Filatelistická výstava
Prezentácia Vydavateľstva Matice slovenskej

Termín:   05. november 2019, 9.00 hod.
Miesto:    Dom Matice slovenskej v Nitre, Dolnočermánska 737
Organizátori:   Dom Matice slovenskej v Nitre a Pedagogický odbor Matice slovenskej
Spoluorganizátori:  Miestny odbor Matice slovenskej Mojmírovce, Spojená škola Slančíkovej 2 Nitra – Gymnázium, Klub filatelistov 52-51 Nitra, Vydavateľstvo Matice  slovenskej

Kontakt:   Tel. č.: 037/ 38 12 850, 0918 113 212, E-mail:  dms.nitra@matica.sk

Viac informácií:   www.matica.sk, www.facebook.com/dmsnitra

Ponukový list

 

X