Odkaz štúrovskej generácie. Dvestoročnica generácie mladých štúrovcov


//Odkaz štúrovskej generácie. Dvestoročnica generácie mladých štúrovcov

Tretie doplnené a rozšírené vydanie publikácie Odkaz štúrovskej generácie vo funkcii katalógu a sekundárne i bibliofílie približuje rovnomenný a aktuálny výstavný projekt Matice slovenskej. Výstava a katalóg predstavujú vedúce osobnosti štúrovcov a hurbanovcov Ľudovíta Velislava Štúra a Jozefa Miloslava Hurbana. Mapujú podiel týchto ústredných postáv nášho národného obrodenia na výchove mladšej štúrovskej generácie, ktorá sa uskutočňovala v študentských spolkových štruktúrach na evanjelických lýceách, najmä v Bratislave, kde sa pod priamym vedením Štúra formovala rozhodujúca časť generácie Mladého Slovenska a budúcej slovenskej elity. Patrili k nej príslušníci silných  štúrovských ročníkov 1822, 1823, 1824. V roku 1822 sa narodili: Janko Kráľ – básnik revolučného Slovenska, Ján Vratislav Francisci – vodca štúrovskej mládeže a národného hnutia, Ján Blahoslav Kalinčiak – prozaický kronikár dejín, Samuel Dobroslav Štefanovič – hrdinský kapitán povstania, Štefan Marko Daxner – projektant slovenskej politiky. V roku 1823 a 1824 sa narodili približuje Peter Kellner – Záboj Hostinský – redaktor, dôverníka a pobočník Ľ. Štúra, Samo Vozár –básnik, Jozef Pravoslav Podhradský – dramatik, Ján Jaromír Matička – básnik, Samuel Ormis – organizátor slovenského školstva, Mikuláš Dohnány – historik Slovenského povstania a ďalší…  Brožovaná publikácia Odkaz štúrovskej generácie sa odporúča kultúrnej verejnosti, ktorá má záujem o históriu, ako aj inštalovanie tejto výstavy, pričom spĺňa vysoké ideovo-estetické, umelecké a výstavnícke kritéria kladené reprezentatívnu katalógovú či bibliofilskú tvorbu.

 

 

2024-05-15T11:56:19+00:0015 mája 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X