Odviate vetrom

Zvolen, 18. – 19. 4. 2015

Národné oslavy 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra by mohli dostať názov podľa románu Margaret Mitchellovej, nielen kvôli veternému počasiu, ktoré bolo počas ich konania vo Zvolene.
Ukázalo sa, že pri dobrej vôli sa dá aj za málo peňazí získať dosť „muziky“. V tomto prípade by to mohlo platiť aj doslovne. Na otváracom programe vystupovali kolektívy matičné, alebo s Maticou úzko prepojené. Samozrejme, všetky bez nároku na honorár. Touto cestou ďakujeme: FS Geľovianka zo Sebechlieb, malým heligonkárom z Hrušova, Zvolenskému speváckemu zboru. Ostatní účinkujúci (spolu ich bolo 150) si dokonca uhradili aj cestovné náklady, za čo dvojnásobne ďakujeme: Matičnej ochotníckej divadelnej scéne z Liptovského Mikuláša, speváckemu zboru Lipka z Valaskej, speváckemu zboru Colegium Cantus z Banskej Bystrice, speváckej skupine Matičiarky z Očovej, FS Jabloň z Pohronskej Polhory a FS Jánošík z Fiľakova. Moderátorská dvojica bola vyplatená tiež len slovkom ďakujem. K vydarenému priebehu prispelo aj mesto Zvolen, ktoré zabezpečilo oslavy po technickej stránke, i samotná primátorka Lenka Balkovičová, ktorá sa osobne zúčastnila všetkých častí osláv po boku predsedu MS Mariána Tkáča.
Okrem programu na námestí, matičiari zorganizovali aj programovú konferenciu, tak ako to odporučil výbor MS. Na nej vystúpili všetci členovia vedenia MS a viacerí predsedovia MO z celého Slovenska. Po jej skončení sa spojili s účastníkmi súťaže Štúrovo pero, ktorá prebiehala vo Zvolene už od piatku, a položili kytice k buste Ľ. Štúra v parkovej galérii, ktorá po ňom nesie meno. Slávnostný deň bol ukončený galavečerom v divadle J. G. Tajovského, pri príležitosti 50. výročia projektu Štúrov Zvolen a v réžii Občianskeho spoločenstva Štúrov Zvolen.

V nedeľu pokračoval program Slávnostnými službami Božími v kostole Svätej trojice, na ktorých bol kazateľom slova Božieho biskup Západného dištriktu ECAV Milan Krivda. V kázni prirovnal Štúrov život k dobrej pôde, ktorá vydala stonásobnú úrodu. Podpredseda MS Marián Gešper, ktorý sa zúčastnil oboch dní osláv, ukončil svoj príhovor v rámci Služieb Božích myšlienkou, že čas narodenia epochálnej osobnosti akou bol Štúr, musí určiť Božia prozreteľnosť. Núti nás to zamyslieť sa nad tým, ako by vyzeral život tohto velikána keby sa narodil o 100 alebo 200 rokov neskôr.

V tomto týždni boli dôstojné oslavy ukončené odbornými prednáškami vedeckého tajomníka Petra Cabadaja a riaditeľa Slovenského literárneho ústavu Mariána Grupáča v krajskej knižnici Ľudovíta Štúra.
Štúrove dni vo Zvolene síce nemali taký dramatický priebeh ako americký román, z ktorého bol prepožičaný názov tohto článku. Zdá sa však, že sú už definitívne odviate vetrom časy, keď sa Slováci v masovom meradle stretávali na námestiach pri pamätných udalostiach alebo ich výročiach. Ľud dokážu pritiahnuť len komerční umelci, ktorí spravidla nevystupujú za cestovné.

Mgr. Marek Hanuska
tajomník MS

Fotografie z podujatia nájdete TU >

článok neprešiel jazykovou úpravou

2015-05-30T19:29:58+00:0030 mája 2015 |Napísali a povedali o nás|
X