Oficiálne stretnutie predstaviteľov MS a SZPB


/, Bratislavský kraj/Oficiálne stretnutie predstaviteľov MS a SZPB

Spolupráca medzi MS a inými partnerskými organizáciami je kľúčová. Medzi tie, s ktorými má MS najbližší vzťah patrí Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Oficiálne stretnutie predstaviteľov MS a SZPB sa uskutočnilo v sídle SZPB v Bratislave 28. júna 2022.

Stretnutia sa za MS zúčastnili predseda Marián Gešper, tajomník Peter Schvantner a riaditeľ Členského ústredia Martin Hajník. Za SZPB to boli predseda Pavol Sečkár, tajomník ÚR SZPB Viliam Longauer, predseda Oblastnej organizácie SZPB v Bratislave Martin Krno, vedúci koordinačného oddelenia ÚR SZPB Jozef Ťažký, predseda Klubu umelcov a výtvarných teoretikov SZPB Ladislav Skrak a neskôr aj vedúci mediálneho oddelenia Braňo Ondruš.

Hlavnou témou stretnutia bola spoločná koordinácia jednotlivých podujatí MS a SZPB tak, aby sa vytvoril čo najlepší priestor na súčinnosť oboch partnerských organizácií či už na ústrednej alebo regionálnej úrovni. Okrem toho sa obaja predsedovia zhodli, že je potrebné pokračovať v tejto spolupráci a to najmä z toho dôvodu, že obe organizácie si za posledné roky prešli mnohými bezprecedentnými útokmi z rôznych strán. Stretnutie sa nieslo v pracovnom ale aj organizačne záväznom duchu čo len potvrdzuje úzke spoločné kontakty medzi MS a SZPB.

Súčasťou toho stretnutia bolo aj odovzdanie bronzovej medaily MS Ladislavovi Skrakovi a to pri príležitosti životného jubilea a za zachovávanie tradícií a odkazu našich predkov. Ladislav Skrak je dlhoročný predseda Výtvarného odboru MS a agilný organizátor mnohých výstav a iných umeleckých podujatí. Tatkiež je autorom súboru cyrilo-metodských, ako aj výstav k štúrovskému výročiu, ktoré sú matičiarskej obci dobre známe. Ako funkcionár SZPB je zároveň aj úzkou „spojkou“ medzi oboma organizáciami.

MS a SZPB rozvíjajú spoluprácu na všetkých úrovniach, vrátane tlačovín a periodík. Veríme, že táto úzka kooperácia sa bude naďalej vyvíjať a že vzájomné vzťahy sa povýšia ešte na vyššiu úroveň. Zároveň treba dúfať a pracovať pre lepšie podmienky oboch organizácií.

Text: Peter Schvantner a Ladislav Skrak
Foto: Ladislav Skrak

X