Opäť urobili najkrajšie knihy


//Opäť urobili najkrajšie knihy

Turčania uspeli v súťaži o Najkrajšie knihy Slovenska 2014, ktorú spoluorganizujú viaceré odborné inštitúcie spolu s ministerstvom kultúry a ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Do koncertnej siene VŠMU v Bratislave si 30. apríla pôjdu vyzdvihnúť ocenenia v súťaži Najkrajšia kniha Slovenska 2014 aj Turčania.
Cenu Zväzu polygrafie na Slovensku za mimoriadne polygrafické spracovanie získala martinská Neografia za knihu H. Moravčíkovej Fridrich Weinwurm Architekt, ktorú v minulom roku vydal Slovart.

Cenu Ministerstva kultúry SR za bibliofilské vydanie si pôjde prevziať známy knižný dizajnér Peter Ďurík. Dostáva ju za vydanie Ódy na radosť F. Schillera, ktorú ilustroval Miroslav Cipár a knihársky spracovala Lida Mlichová.

K najkrajším knihám minulého roka sa ešte zaradili Slovenské povesti Márie Ďuríčkovej, ktoré na vydanie pripravil Ondrej Sliacky, vyšli vo Vydavateľstve Matice slovenskej. Ilustroval ich Peter Uchnár, graficky upravil Igor Štrbík a vytlačila Neografia Martin, a.s.
V kategórii knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie ocenenie získava aj publikácia Inkunábuly Ľuba Jankoviča s fotografiami a grafickou úpravou Ivana Bílýho. Vydala ju Slovenská národná knižnica Martina, vytlačili Tlačiarne P+M Turany.

Aj táto knižná žatva potvrdzuje, že aj v súčasnosti vznikajú v našom prostredí diela hodné dobrej, povesti Martina ako kultúrneho centra Slovákov. Potvrdzujú to aj slová Petra Ďuríka, ktorý pred časom na otázku, či vrcholné umenie pulzuje len vo väčšom prostredí centra, okrem iného odpovedal: „…nebudem neskromný keď poviem, že zaoberať sa grafickým dizajnom ako súčasťou knižnej tvorby a začiatkom šesťdesiatich rokov „byť v pravej chvíli a správnom mieste“ znamenalo byť v Martine… A ako Martinčan tvrdím, že v oblasti knižnej tvorby to platí dodnes.“ A dnes pridal, že táto odpoveď nestratila na pravdivosti ani po rokoch.

[Turčianske noviny; 16/2015; 28/04/2015; s.: 1; VL ]
Súbor na stiahnutie Slovenské povesti M Ďuríčkovej

2015-05-30T19:41:50+00:0030 mája 2015 |Napísali a povedali o nás|
X