Oprava pamätníka predkov Novoklenovčanov


//Oprava pamätníka predkov Novoklenovčanov

Oprava pamätníka predkov Novoklenovčanov, výmena strešnej krytiny na zborovom dome v Králi – to je len niekoľko akcií, na ktorých sa podieľali matičiari z Kráľa a Aboviec. Po uvoľnení opatrení v súvislosti s epidemiologickou situáciou na Slovensku výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Králi (ďalej len „MO MS v Králi“) svoju pozornosť venoval zveľaďovaniu majetku vo svojej správe. A tak na začiatku augusta 2020 realizoval výmenu strešnej krytiny na zborovom dome ECAV v Králi, priestory ktorého na svoje podujatia využíva aj MO MS v Králi. Počas týchto prác odpracovali množstvo hodín  na brigádach matičiari pod vedením Michala Hrušku, predsedu MO MS.

Počas letných mesiacov 2020 nás potešila informácia, že poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja schválili projekt Miestneho odboru Matice slovenskej v Králi s názvom “Oprava pamätníka predkov Novoklenovčanov, úprava jeho okolia“. A tak sme s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja mohli uskutočniť  opravu tohto pamätníka, pretože zlé poveternostné vplyvy znehodnotili jeho technický stav. Teší nás, že do prípravných prác sa zapojila aj mládež. Poďakovanie patrí aj matičiarom z Kráľa, ktorí  pripravili podmienky pre  realizáciu „zóny oddychu“ v areáli evanjelického kostola v Králi.

Ing. Zuzana Hrušková

2020-10-21T17:06:30+00:0021 októbra 2020 |Banskobystrický kraj|
X