Oslava 100. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Dolnom Kubíne


/, Žilinský kraj/Oslava 100. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Dolnom Kubíne

Dňa 29. 1. 2020 si Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) v Dolnom Kubíne pripomenul 100. výročie založenia.

Oslava sa konala presne 100 rokov na deň, keď bol založený, a tiež v tej istej budove – bývalý župný dom, dnešná Oravská galéria. Na slávnosti sa zúčastnilo okolo 100 pozvaných hostí, ktorých privítal predseda MO MS Martin Zembjak. Vo svojom príhovore sa poďakoval všetkým doterajším predsedom, členom výboru a ostatným členom po roku 1990. Vyvrcholením ich práce a snažení je postavenie krásneho pamätníka – Slovenského cyrilo-metodského kríža ekumenickej jednoty pri Vyšnokubínskych skalkách v roku 2004. Historický exkurz spred sto rokov urobil riaditeľ Oravskej knižnice A. Habovštiaka Peter Huba. Veď už len zloženie výboru, ktorý si vtedy zvolili členovia MO MS, vzbudzuje bázeň a úctu: P. O. Hviezdoslav a Ignác Radlinský – čestní predsedovia MUDr. Ladislav Nádaši Jége – výkonný predseda, hlavný župný lekár, František Malota – tajomník, správca/riaditeľ gymnázia, Ján Smetanay – pokladník, knihovník Čaplovičovej knižnice. Ostatní členovia výboru boli farári katolíckej aj evanjelickej cirkvi, bankári z Dolného Kubína a Trstenej, inšpektori a profesori gymnázia a obchodnej školy a mnoho ďalších osobností Oravy.

Celé rokovanie viedol Vladimír Pivko, oravský župan, ktorý ospravedlnil delegáciu z Turčianskeho Sv. Martina, pretože uviazli v Kraľovanskej doline (napadlo veľa snehu).

Súčasnú slávnosť profesionálne moderovala pani Eva Ľuptáková, riaditeľka Oravskej galérie, zhodou okolností tiež jubilantka – v ten deň oslavovala narodeniny.

Storočnicu prišli pozdraviť významní hostia – poslanec NR SR a vicežupan Žilinskej župy pán Igor Janckulík, Martin Hromada, riaditeľ odboru kultúry ŽSK, delegácia z Ústredia MS v Martine – Marek Hanuska, prvý podpredseda, Marek Nemec, druhý podpredseda MS, Štefan Martinkovič, predseda Dozorného výboru MS, vedenie Mesta Dolný Kubín na čele s primátorom Jánom Prílepkom, dekan rímskokatolíckej farnosti Ľubomír Pekarčík, farár evanjelickej cirkvi a. v. Rastislav Stanček, riaditeľka MSKS v Dolnom Kubíne Jana Grešová, námestník riaditeľa dolnooravskej NsP v Dolnom Kubíne Ladislav Ninis.

So svojimi pozdravmi, prednesenými naozaj zo srdca, a s prianím úspešnej práce do ďalšej storočnice MO MS v Dolnom Kubíne vystúpili: Marek Hanuska, Igor Janckulík, Marek Nemec – hudobný pozdrav s krásnym vystúpením na fujare, primátor Ján Prílepok a za všetkých riaditeľov, učiteľov slovenského jazyka a dejepisu na základných školách v Dolnom Kubíne, za všetkých profesorov slovenského jazyka a dejepisu na stredných školách v Dolnom Kubíne vystúpil riaditeľ Gymnázia P. O. Hviezdoslava Peter Strežo.

Vyzdvihol úlohu a dôležitosť učiteľa ako osobnosti, ktorá formuje mladú generáciu, vštepuje a ukazuje jej správne životné postoje, hodnoty, tradície, kultúru a národné povedomie. Bez dobrých a zapálených učiteľov to nepôjde, ak chceme mať zdravú a životaschopnú mladú generáciu, ktorá bude hrdá na svoj pôvod, kultúru, štát, jazyk a národné povedomie.

Slávnostnú atmosféru celého zhromaždenia dotvorila slovenská hymna, úvodná báseň Spokojnosť od P. O. Hviezdoslava, ktorú predniesla pani učiteľka Jarmila Némethová, spevácka folklórna skupina ORAVA z Dolného Kubína pod vedením pani Anny Bakošovej s akordeónovým sprievodom Tomáša Kočalku zo ZUŠ Jánoš v Dolnom Kubíne.

MO MS v Dolnom Kubíne dostal za svoju prácu pri príležitosti 100. výročia založenia MO MS Mimoriadnu cenu Matice slovenskej a Čestné uznanie od predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja p. Eriky Jurinovej.

Každý účastník slávnosti dostal ako darček knihu poklady dejín a kultúry Oravy, ktorú daroval Marián Grígeľ, predseda MO MS z Námestova, a ako čestný hosť podujatia ju osobne podpísal prítomný autor Augustín Maťovčík.

Stretnutie sme ukončili družnými rozhovormi pri občerstvení a hudobno-speváckom sprievode SFS Orava.

Martin Zembjak

predseda MO MS v Dolnom Kubíne

 

X