Oslavy storočnice oživotvorenia vyvrcholili odhalením busty Jána Vanoviča a slávnostným sprievodom mestom


/, Žilinský kraj/Oslavy storočnice oživotvorenia vyvrcholili odhalením busty Jána Vanoviča a slávnostným sprievodom mestom

FOTOREPORTÁŽ: Pri príležitosti 100. výročia oživotvorenia MS sa v Parku sv. Cyrila a Metoda pred sídelnou budovou MS zišla verejnosť, predovšetkým matičiari a hostia, aby odhalili bustu národovca, advokáta, generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi a. v. a v neposlednom rade predsedu MS Jána Vanoviča. Na oslavy zavítal aj veliteľ Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine plk. Miroslav Fázik.

Odhaleniu busty Jána Vanoviča prechádzali príhovory a odovzdanie diplomov zakladajúcich členov MS – správcovi MS Marošovi Smolcovi a Jurajovi Imrichovi. Okrem predsedu MS hovorila o Jánovi Vanovičovi členka Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory Magdaléna Hromcová.

Divadelná scénka pred samotným odhalením busty zobrazila život a dielo Jána Vanoviča. Slovenské osobnosti stvárnili členovia Divadelného Odboru a Mladej Matice. V hlavnej úlohe Peter Schvantner (Ján Vanovič), vo vedľajších úlohách Milan Stromko (Jozef Škultéty), Peter Vrlík (sprievodné slovo) a Peter Čeledinský (Alexander Raffay).

Predseda MS Marián Gešper priblížil obdobie po obnovení matičnej činnosti: „Najstaršia národná, kultúrna a vedecká ustanovizeň Slovákov zažila veľmi úspešné obdobie v 30. a 40. rokoch 20. storočia po vzniku prvej ČSR, teda po obnovení matičnej činnosti v roku 1919. Pre matičiarov je toto obdobie obrovskou inšpiráciou, aby sme mali znovu také silné osobnosti, ako bol Jozef Škultéty, Matúš Dula či Ján Vanovič.“ Bustu národovca odhalil spoločne so starostkou obce Dražkovce Evou Gáborovou a príbuzným Jána Vanoviča Júliusom Vanovičom. Július Vanovič je slovenským spisovateľom, bývalým pracovníkom Matice slovenskej i redaktorom Slovenských pohľadov.

 

Podujatie sprevádzalo vystúpenie spevokolov – matičných umeleckých kolektívov. Predstavili sa Spevokol Lipka pri MO MS vo Valaskej a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Chmeľovec.

Matičiari pripomenuli aktuálnu storočnicu aj obyvateľom Martina. Slávnostný sprievod od druhej budovy MS na Národný cintorín viedli matiční ochotníci, vlajkonosiči a predstavitelia MS.

Sprievod smeroval k hrobu Jána Vanoviča, kde sa zavŕšil pietnym aktom. A kto bola táto osobnosť? Vanovičovci sú stará slovenská a martinská rodina, ktorá sa zúčastňovala na všetkých národných pohyboch. „Keď Ján Vanovič dospieval, Maticu slovenskú zatvárali. Neskôr patril k jej obnovovateľom, stal sa členom jej výboru a bol aj jej právnym poradcom. Angažoval sa v Slovenskej národnej strane a evanjelickej cirkvi a obrovský kus práce vykonal v advokácii – spoluzakladal Advokátsku komoru na Slovensku. Bol tiež známy ako obhajca slovenských národovcov. V roku 1930 bol zvolený za predsedu MS,“ objasnil Pavol Parenička zo Slovenského literárneho ústavu MS.

 

Foto: Stanislav Sobkuliak

X