76. výročie oslobodenia KošícKošice, okupované fašistickým horthyovským Maďarskom od roku 1938 na základe Viedenskej arbitráže boli prvým väčším oslobodeným mestom na území vtedajšieho Československa. Oslobodeniu predchádzali kruté boje v Slanských vrchoch trvajúce takmer 7 týždňov. Nemecký Wehrmacht zaujal obrannú pozíciu pozdĺž obrannej línie Gisela-Stelung“ tiahnucej sa po západnom brehu horného toku Ondavy k Vranovu nad Topľou a odtiaľ východným okrajom Slanských vrchov až k dnešným slovensko-maďarským hraniciam. Strategickú obrannú líniu prelomila Sovietská armáda 17.1.1945. Kým sa dostali do Košíc, tie už opustili príslušníci maďarskej a nemeckej armády. Košice oslobodili jednotky 318. Novorossijskej horskej streleckej divízie a 237. Pirjatinskej streleckej divízie 18. armády IV. ukrajinského frontu pod velením generála Ivana Jefimoviča Petrova. Po oslobodení sa nakrátko stali dočasným sídlom najvyšších štátnych inštitúcií. Košice boli pričlenené k znovuobnovenej Československej republike.

Oslobodeniu predchádzali ešte verejné popravy a vražedné besnenie nyilasov, ktorí sa dostali k moci v októbri 1944. Na čele Strany šípových krížov bol Férenc Szálasi. Stalo sa tak potom ako bola Horthymu odobratá moc. Dočasná vláda na čele s Bélom Miklosom vyhlásila 28. decembra vojnu Nemeckej ríši a 20. januára 1945 podpísala v Moskve prímerie so spojencami. No nyilasovské besnenie trvalo takmer do oslobodenia. 5. januára na výstrahu obesili 12 nevinných obetí po Hlavnej ulici. Svoje vraždiace besnenie vykonávali v areáli Gajdových kúpeľov, v lese blízko Chvalabohu, v Čermeľskom údolí, vraždilo sa v okolitých dedinách. Len dva dni pred oslobodením boli 17.januára pred Ťahanovským tunelom zastrelení 17 protifašistickí bojovníci.

Dom Matice slovenskej v Košiciach si v deň, v ktorý pred 76 rokmi začal horieť oheň slobody, pripomenul s predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom a s Mladou Maticou túto najvýznamnejšiu udalosť nášho mesta Košice. Na znak úcty sme položili veniec k Pamätníku vojakov Sovietskej armády padlých pri oslobodzovaní Košíc. Takmer 3000 padlých vojakov je pochovaných na Južnom cintoríne v Košiciach. Následne sme sa presunuli do Mestského parku pri Železničnej stanici k Pamätníku generála Ivana Jefimoviča Petrova, ktorý bol odhalený v roku 1985. Pre zaujímavosť tento park rovnako ako aj dnešná Mlynská ulica boli do roku 1990 pomenované práve po ňom. K pamätníku sme položili kyticu kvetov zviazaných georgijevskou stuhou.

Michal Matečka – riaditeľ DMS Košice

Foto: M. Gajdoš

 

 

X