Oznam pre bádateľov: Navštívte nás opäť v septembri


/, Žilinský kraj/Oznam pre bádateľov: Navštívte nás opäť v septembri

Oznam! Archív Matice slovenskej v Martine oznamuje, že bádateľňa AMS bude v čase od 26. 8. do 30. 8. 2019 z dôvodu povinnej dovolenky zatvorená. Tešíme sa na vás od 2. 9. 2019! Štúdium archívnych dokumentov sa uskutočňuje len v bádateľni archívu na základe písomnej žiadosti, ktorá sa podáva priamo v archíve alebo zasiela poštou alebo elektronickou poštou. Podrobné informácie o bádaní a službách v Archíve Matice slovenskej nájdete na https://matica.sk/vedecke-pracoviska/archiv-matice-slovenskej/badanie-a-sluzby/.

IÚ MS

 

X