Oznam: Uznesenie k projektom miestnej a regionálnej kultúry


//Oznam: Uznesenie k projektom miestnej a regionálnej kultúry

Výbor MS:
– Ukladá, aby miestnym odborom boli vyplatené v zmysle platných zmlúv schválené projekty tzv. regionálnej kultúry, ktoré boli alebo ešte budú realizované v roku 2020.
– Splnomocňuje predsedu MS, aby v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti MO MS mohol zmeniť účel projektu v prípade, že MO MS chcú realizovať pôvodné podujatie na inú tému.
– Ukladá zverejniť v SNN a na matičnom webe informáciu pre MO MS, ako ďalej postupovať pri realizácii vyššie uvedených projektov.

– Ukladá MO MS, aby projekty, ktoré už realizovali, bezodkladne vyúčtovali aj v prípade, že im ešte neboli zaslané finančné prostriedky.

2020-10-12T08:55:56+00:0012 októbra 2020 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X