Pamätný deň Matice slovenskej si pripomíname 4. augusta


/, Žilinský kraj/Pamätný deň Matice slovenskej si pripomíname 4. augusta

Každý rok si 4. augusta pripomíname pamätný deň Slovenskej republiky Deň Matice slovenskej. Ustanovizeň vznikla 4. augusta 1863 v Turčianskom Sv. Martine, kde má doteraz sídlo. V tento deň sa v Turčianskom Sv. Martine podľa správ kronikára zišlo štyri až päťtisíc ľudí, čo bolo dovtedy najväčšie národné zhromaždenie na Slovensku. Prichádzali starí i mladí z celého Slovenska i z miest mimo jeho hraníc, prišli prihlásení členovia Matice slovenskej, ale aj veľký počet iného obecenstva – študenti, vysokoškoláci i stredoškoláci, kňazi, úradníci, remeselníci i roľníci.

Ráno 4. augusta o siedmej hodine banskobystrický biskup Štefan Moyses slúžil slávnostnú sv. omšu v rímskokatolíckom kostole. V kázni pripomenul dejiny Slovanov. Náboženské obrady sa konali aj v evanjelickom chráme. Vykonával ich superintendent Karol Kuzmány. Pri zakladaní MS požadoval svornosť, jednotu, jednomyseľnosť a vzdelanosť. Po cirkevných obradoch sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie.

Zhromaždenie otvoril predseda Dočasného výboru MS Ján Francisci, ktorý predniesol obsiahlu správu o činnosti Dočasného výboru od jeho ustanovenia. Potom odovzdal zhromaždeniu potvrdený originál stanov, vložený do skvostného obalu, ktorý podľa návrhu Jozefa Božetecha Klemensa vyšila Francisciho manželka. Po prednesení Francisciho správy zhromaždenie zvolilo za prvého predsedu MS biskupa Štefana Moysesa a za prvého podpredsedu MS Karola Kuzmányho.

Do Výboru MS boli zvolení národovci ako Š. M. Daxner, M. M. Hodža, J. Gotčár, J. M. Hurban, A. Radlinský, M. Čulen, J. Viktorin, V. Pauliny-Tóth, G. Zechenter, C. Zoch, P. Dobšinský, E. Černý či J. Kadavý. Keďže výbor nebol početný, nedostali sa doň takí národovci ako J. Kráľ, A. Sládkovič, J. Palárik, J. Záborský, S. Chalupka, J. Botto a i. Mesto pripravilo pre všetkých prítomných bohatý kultúrny program. Vo všetkých hostincoch i v uliciach sa spievalo, rečnilo, oduševňovalo sa za národ, osvetu, vzdelanosť.

IÚ MS

X