Počas slávností Nitra, milá Nitra 2019 sme predstavili nový vzdelávací projekt


/, Nitriansky kraj/Počas slávností Nitra, milá Nitra 2019 sme predstavili nový vzdelávací projekt

Slávnosti Nitra, milá Nitra sú za nami. Dom Matice slovenskej v Nitre si ich spolu s návštevníkmi opäť spoločne užili. Nosnými témami roku 2019 boli 1 150. výročie smrti svätého Konštantína Filozofa a prezentácia Nitrianskeho hradu ako najrozsiahlejšieho hradu na Slovensku. Prvý deň slávností – 4. júla – otvorila ich historickú líniu v Ponitrianskom múzeu v Nitre vedecká konferencia venovaná práve výročiu smrti Konštantína Filozofa. Jej súčasťou bola aj sprievodná výstava Poštové známky a pečiatky s cyrilo-metodskou tematikou predsedu Klubu filatelistov 52-51 Nitra pri Dome Matice slovenskej v Nitre Milana Šajgalíka. Po svetovej premiére vo Vatikáne zavŕšil prvý večer slávností unikátny koncert a jeho vôbec prvá premiéra na Slovensku Žalmy z Bojnej. Jedinečný hudobný projekt autorov Ľuba Horňáka a Mariána Brezániho ospevuje archeologické nálezy z Bojnej v troch jazykoch – latinčine, staroslovenčine a slovenčine.
Už tradične na sviatok svätých Konštantína – Cyrila a Metoda má 5. júl v Nitre predovšetkým duchovný rozmer. Každoročná účasť tisícok veriacich na Cyrilo-metodskej národnej púti na Svätopolukovom námestí je dôkazom toho, že veriaci si mimoriadne ctia svätých solúnskych bratov a vierozvestov ako súčasť našej národnej identity a národnej hrdosti. Národná púť sa konala aj za účasti Matice slovenskej. Účastníkov púte tento rok vítali matičné spevácke skupiny Močenčanka a Janíkovská studnička. K obom skupinám sa pridali matičiari zo Sľažian, ktorí spoločne s čestnou strážou vítali zástupy biskupov zo Slovenska i zahraničia tradičným krojovým špalierom.
Popoludňajší program pokračoval dvojdňovým historickým festivalom Pribinova Nitrawa. Jeho 8. ročník bol jedinečný v množstve historických dobových skupín, ktoré sa snažili sprostredkovať autentickú atmosféru Nitrawy za čias panovania kniežaťa Pribinu. Dom Matice slovenskej v Nitre prispel do programu vzdelávaním detí a mládeže. O tom, že dejiny môžu byť pútavé, nesmierne zaujímavé a zábavné, zistili návštevníci slávností v kreatívnom stane počas celého dňa 5. júla. Tentoraz sme v rámci histórie cyrilo-metodskej misie priblížili svätých sedmopočetníkov. Verejnosti sme ponúkli výstavu zameranú na životopisy svätých Gorazda, Klimenta Ochridského, Nauma, Angelára a Sávu. Naším cieľom bolo zviditeľniť týchto známych žiakov Koštantína Cyrila a Metoda, popritom sme však nezabudli ani na hlavných patrónov Nitrianskej diecézy a našich prvých národných svätcov Andreja Svorada a Benedikta. Kreatívny stan Domu Matice slovenskej v Nitre bol v rámci slávností počas 7. júla aj súčasťou Cyrilo-metodského putovania. V autentickom prostredí Archeoskanzenu Martinský vrch sme spolu s pracovníkmi Archeologického ústavu SAV mohli opäť návštevníkom priblížiť túto významnú kapitolu našich národných dejín. O tom, že sme návštevníkov tohtoročných slávností Nitra, milá Nitra zaujali, svedčí aj fakt, že kreatívne originálne darčeky na pamiatku si z nášho stanu odnášali nielen tí najmenší, ale aj mnohí dospelí či priami účastníci Púte sv. Cyrila a Metoda. Za výnimočnú príležitosť byť súčasťou a partnerom Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju a Archeologickému ústavu SAV. Projekt Dejiny nás bavia sa realizoval vďaka finančnej podpore Matice slovenskej a Mesta Nitra.

 

Veronika Bilicová,
Dom MS v Nitre

Autor fotografií: Nikola Rechtorisová

X