Pomôžte zachrániť najstarší slovenský časopis Slovenské pohľady


//Pomôžte zachrániť najstarší slovenský časopis Slovenské pohľady

Slovenské pohľady sú najdlhšie vychádzajúcim literárnym časopisom na Slovensku a jedným z najstarších literárnych časopisov v Európe. Časopis, ktorý viedlo množstvo osobností slovenskej literatúry, sa od čias svojho vzniku usiloval odzrkadľovať literárny, vedecký, umelecký, kultúrno-spoločenský a politický život na Slovensku a udržiavať kontinuitu národného života. V súčasnosti Slovenské pohľady ako hodnototvorný časopis prinášajú príspevky z oblasti pôvodnej i prekladovej poézie a prózy, literárnej vedy, histórie a kritiky, esejistiky, umenia, filozofie a aktuálnej publicistiky.

Milí čitatelia Slovenských pohľadov. Pomôžte vášmu-nášmu časopisu prežiť pretrvávajúce komplikované obdobie v súvislosti s ochorením Covid-19, ako aj výrazné zníženie dotácie pre Maticu slovenskú na rok 2021 zo strany štátu. Likvidačné reštrikcie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky spôsobia pravdepodobne obmedzenie jeho vydávania na dvojmesačník. Zachráňme ho svojím predplatným.

Kúpte si ročné predplatné Slovenských pohľadov len za 17.60 € a aj takouto formou podporte aktivity Matice slovenskej.

Slovenské pohľady si môžete objednať na: https://matica.sk/objednajte-si-slovenske-pohlady/

 

2020-12-10T16:05:09+00:0010 decembra 2020 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X