Poslanec Národnej rady SR Miloš Svrček navštívil Maticu slovenskú


/, Žilinský kraj/Poslanec Národnej rady SR Miloš Svrček navštívil Maticu slovenskú

Poslanec Národnej rady SR Miloš Svrček vo štvrtok 8. apríla 2021 navštívil sídelnú budovu Matice slovenskej v Martine. Poslanca Národnej rady SR a poslanca mestského zastupiteľstva v Martine Dalibora Steindla oficiálne privítal predseda Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý mu predstavil najstaršiu národnú, kultúrnu a vedeckú ustanovizeň Slovákov.

Predseda MS v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky predstavil dejiny ustanovizne. Vo výborovni MS mu predstavil knižné tituly z Vydavateľstva MS a vedecký tajomník Pavol Madura mu prezentoval vzácne dokumenty z matičných a národných dejín uložené v Archíve MS. „Našou budúcnosťou sú ďalšie generácie Slovákov, pričom je zodpovednosťou každej z vlád zabezpečiť, aby Matica slovenská mala podmienky na zabezpečenie publikačnej činnosti pre deti a mládež, vrátane zabezpečenia aktivít a činnosti folklórnych matičných skupín a divadelných ochotníckych súborov. Som toho názoru, že je povinnosťou slovenskej politickej reprezentácie brániť túto najstaršiu slovenskú národnú ustanovizeň. Chcem zároveň veľmi pekne poďakovať za podnetné a pre mňa osobne prínosné stretnutie s pánom predsedom,“ vyjadril sa poslanec Národnej rady SR Miloš Svrček.
V rozhovoroch sa dotkli aj témy Národného cintorína v Martine. Obe strany prišli k záveru, že jedinečnosť Národného cintorína v Martine by mala byť zachovaná. MS by privítala návrh zákona, ktorý by riešil úpravu ďalších významných historických cintorínov, napr. vo forme štátnych cintorínov, ústredných vojenských cintorínov a štátnych hrobových miest.
Na záver návštevy predseda MS predstavil panteón búst slovenských národovcov, ktorý sa nachádza pred II. budovou MS ako aj zámer odhaliť bustu Alexandrovi Dubčekovi, v rámci jeho významnej storočnice.

Text a foto: Peter Schvantner

X