Posledná rozlúčka so správcom MS PhDr. Štefanom Hanakovičom


/, Žilinský kraj/Posledná rozlúčka so správcom MS PhDr. Štefanom Hanakovičom

Milostivý a spravodlivý je Pán,

náš Boh sa zľutúva.

Pán ochraňuje maličkých;

pomohol mi, keď som bol v biede.

Znova sa, duša moja upokoj,

lebo Pán Ti dobre urobil,

lebo môj život zachránil od smrti,

moje oči od sĺz

a moje nohy pred pádom.

Pred tvárou Pána budem kráčať

v krajine žijúcich.

      (Ž 116; 5-9)

 

Vo veku nedožitých 89 rokov nás 10. júna 2020 opustil slovenský bibliograf, dlhoročný pracovník i správca Matice slovenskej, riaditeľ Spolku sv. Vojtecha Štefan Hanakovič.

Narodil sa 20. augusta 1931 v Košolnej, okres Trnava. Po vychodení základných škôl sa chcel  venovať duchovnej dráhe, istý čas strávil u saleziánov v Šaštíne, avšak jeho plány prekazila „barbarská noc“ v roku 1950, likvidácia rehoľných komunít v Československu. Po ukončení gymnaziálnych štúdií v Galante pokračoval na Filozofickej fakulte v Bratislave, kde sa venoval pomocným vedám historickým so zreteľom na knihovníctvo.

Jeho záujem o knihy a dejiny ho priviedli po ukončení vysokoškolských štúdií do najstaršej slovenskej národnej inštitúcie a roku 1956 prišiel pracovať do Matice slovenskej. V nej naplno rozvinul svoje danosti a záujmy – zaoberal sa výskumom, teóriou spracovávania dokumentov, bibliografiou a z tejto oblasti publikoval viaceré odborné príspevky a vedecké štúdie.

Po nežnej revolúcii sa stal tajomníkom Matice slovenskej a v rokoch 1991 – 1992 jej správcom. V roku 1992 bol vymenovaný za riaditeľa Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde pôsobil až do roku 2002 a tu rozvíjal činnosť najmä vo vydavateľskej oblasti. Ako znalec histórie a ochranca kultúrneho dedičstva Slovenska v rokoch 2003 – 2005 pôsobil vo funkcii riaditeľa Diecéznej historickej knižnice biskupa Dr. Štefana Moysesa v Kláštore pod Znievom. Štefan Hanakovič počas svojej aktívnej publikačnej činnosti sa zameriaval najmä na teóriu knihovníctva a bibliografie, dejiny historických knižníc a osobností národného a duchovného života. Z posledných rokov jeho publikačnej činnosti si zaslúžia veľkú pozornosť monografie Dr. Andrej Radlinský – kútsky farár (Kúty, 2006); Dejiny Spolku svätého Vojtecha (Trnava, 2005) a Dejiny Slovenskej národnej knižnice (Martin, 2013).

Posledná rozlúčka so Štefanom Hanakovičom sa konala 18. júna 2020 podľa obradov rímskokatolíckej cirkvi v kostole sv. Martina v Martine za prítomnosti rodiny, viacerých katolíckych kňazov, množstva bývalých spolupracovníkov, priateľov i vedenia mesta Martin, župy. Bol prítomný aj predseda vlády Igor Matovič, ktorý patrí k jeho blízkej rodine a viacerí poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (Anna Záborská, Peter Vons ai.). Svätú omšu celebroval žilinský diecézny biskup mons. Tomáš Galis. Na záver svätej omše v rozlúčkovej reči predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper hutne zhrnul  Hanakovičove pôsobenie v Matici slovenskej a jeho význam pre jej dejiny. Z vedenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave jej tajomník Daniel Dian vyzdvihol jeho celoživotnú nezlomnú vieru v Boha. Za mesto Martin sa prihovoril primátor Ján Danko, bývalá starostka Kútov Mária Macejková a starostka Senohradu Oľga Bartková, nakoľko v oboch obciach bol Štefan Hanakovič čestným občanom. Spomienku na Hanakoviča predniesol aj bývalý dlhoročný martinský farár Jaroslav Pecha.

PhDr. Štefan Hanakovič bol pochovaný so všetkou úctou a poctami na Národnom cintoríne v Martine a záverečné pohrebné obrady celebroval Jaroslav Pecha.

Na záver nad hrobom sa so Štefanom Hanakovičom rozlúčil matičný hudobný súbor Valčianka z Valče.

Nech mu dá náš Pán večného odpočinutia a prijme do Nebeského kráľovstva!

PhDr. Klára Komorová, PhD.

X