Požehnané Vianoce a šťastný Nový rok želá Matica slovenská


/, Žilinský kraj/Požehnané Vianoce a šťastný Nový rok želá Matica slovenská

Drahé matičiarky a matičiari, milí priatelia a sympatizanti Matice slovenskej.

Ďakujeme vám za vašu veľkú podporu v roku 2021, ktorý nebol jednoduchý. Prajeme vám šťastné, požehnané a pokojné Vianoce v kruhu vašich rodín. Želáme vám šťastný Nový rok a v novom roku 2022 najmä veľa zdravia, pohody a úspechov.

S úctou a srdečným pozdravom

Matica slovenská

predseda Marián Gešper, správca Maroš Smolec, podpredseda Marek Hanuska, podpredseda Marek Nemec, tajomník Ján Seman, tajomník Pavol Madura, tajomník Viliam Komora, tajomník Peter Schvantner

X