Pozor na hoaxy o Matici slovenskej. V martinskom ústredí nepracuje 70 zamestnancov


/, Žilinský kraj/Pozor na hoaxy o Matici slovenskej. V martinskom ústredí nepracuje 70 zamestnancov

Niektoré médiá šíria nepravdivú informáciu, že väčšina štátnej dotácie pre Maticu slovenskú ide na platy 70 zamestnancov MS v Martine. Nie je to pravda, približne polovica všetkých úväzkov v MS je v ďalších 25 mestách Slovenska. Navyše, množstvo zamestnancov v Martine má aj dve či tri kumulované agendy za jeden plat relevantný k nízkym platom v slovenskej kultúre. Kumulované agendy vykonávajú v ďalších mestách a obciach v podobe kultúrno-osvetovej práce. Matičnú kultúru v regiónoch organizujú aj najvyšší predstavitelia a riadiaci zamestnanci MS. Rozhodli sme sa preto požiadať konkrétne médiá o opravu, ktorú zverejňujeme aj na našej webstránke.

Píše sa v médiách: „Štát dáva na fungovanie Matice slovenskej 1,5 milióna eur ročne. Polovicu zhltnú náklady na mzdy 70 zamestnancov v martinskom ústredí.“

Aká je realita? Matica slovenská v súčasnosti zamestnáva 81 zamestnancov s rôznymi pracovnými úväzkami v 26 mestách Slovenska. Z toho v Martine reálne pracuje 42 pracovníkov na zabezpečovacích i odborných pracoviskách. MS teda v Martine financuje presne 39 úväzkov, a to zo štátnej dotácie aj súkromných zdrojov. Treba si uvedomiť, že sídelná budova MS v Martine neslúži len pre zamestnancov MS s nutnou agendou, aby mohla inštitúcia na základnej úrovni fungovať a plniť si zákonné povinnosti. Je to národná kultúrna pamiatka, ktorú zamestnanci MS sprístupňujú verejnosti a sprevádzajú po nej najmä školské exkurzie, aby im predstavili bohaté dejiny MS. Rovnako pracovníci Archívu MS poskytujú verejnosti, bádateľom, vedcom či študentom archívne služby, čo je zákonnou povinnosťou MS. Nehovoriac o Šatnici MS, kde zamestnankyne požičiavajú kostýmy, kroje a uniformy širokej verejnosti a šijú nové historické repliky. Exkurzie ponúka aj Krajanské múzeum MS v spolupráci s Archívom MS v Dome J. Cígera-Hronského, kde návštevníci môžu vidieť jeho vzácnu pozostalosť z Argentíny i výtvarné diela. Krajanské múzeum MS má zároveň vzácny krajanský matičný archív, z ktorého čerpajú poznatky domáci i zahraniční vedci a bádatelia. Iní zamestnanci v Martine majú kumulované agendy za jeden plat relevantný k nízkym platom v slovenskej kultúre. Pritom kultúru v regiónoch organizujú aj riadiaci pracovníci a predstavitelia MS. Až 14 zamestnancov v MS má na starosti dve plnohodnotné pracovné agendy. V martinskom ústredí teda nesedí akýsi „prezamestnaný“ byrokraticko-technický aparát, takýchto zamestnancov je len nutné minimum, aby si MS mohla plniť zákonné povinnosti. Faktom však je, že celkovo klesol priemerný počet zamestnancov v MS za posledných 10 rokov o 30,19 %. Prepúšťalo sa aj v rokoch 2019 a 2020, ďalší zamestnanci sa tento rok chystajú na odchod. Ak však MK SR zníži MS dotáciu, hrozí hromadné prepúšťanie, znefunkčnenie pracovísk a celková paralýza Matice slovenskej.

Píše sa v médiách: „Ďalších zhruba 300-tisíc ide na vydavateľské aktivity, ktoré zahŕňajú aj vydávanie Slovenských národných novín, ktoré v uplynulých rokoch zachádzali aj do šírenia konšpiračných teórií či zľahčovania zločinov slovenského štátu.“

Kategoricky odmietame vykonštruovanú tézu, že Slovenské národné noviny sú konšpiračné noviny a zľahčujú zločiny totalitných režimov. SNN nikdy nešírili konšpiračné teórie. Ak by to bola pravda, známy internetový portál www.konspiratori.sk, ktorý nemá dôvod sympatizovať s MS, by o tom informoval. Nikdy však nezaradil periodikum SNN na zoznam slovenských konšpiračných médií. Rovnako redaktor zavádza verejnosť, keď tvrdí, že SNN v uplynulých rokoch zľahčovali zločiny Slovenského štátu. SNN tlmočia stanoviská Predsedníctva MS, ktoré sa od novembra 2017 jednoznačne dištancovalo od extrémizmu a totalitných ideológií, vrátane fašizmu a nacizmu. MS si pripomína pamiatku SNP a matičiarov padlých v boji proti nacizmu a to komunikuje verejnosti aj prostredníctvom SNN.

IÚ MS

X