Pred dvesto rokmi sa narodil národný buditeľ Jozef Karol Viktorin


/, Trnavský kraj, Zahraničie/Pred dvesto rokmi sa narodil národný buditeľ Jozef Karol Viktorin

Matica slovenská si v rámci Roka odkazu štúrovcov 2022 pripomína 200. výročie národnej osobnosti a katolíckeho kňaza Jozefa Karola Viktorina. V jeho rodnej obci Zavar pripravuje v spolupráci so samosprávou kultúrne podujatie s odhalením pamätnej tabule.

„Jozef Karol Viktorin patrí k neprávom málo známym slovenským osobnostiam slovenského národno-obrodeneckého hnutia. Síce nebol vodcovskou osobnosťou ako Štúr či Hurban, no prejavil nevídanú činorodú aktivitu a organizačné schopnosti, vďaka čomu sa mohli rozvíjať súčasnej verejnosti známejšie osobnosti štúrovského hnutia,“ uviedol predseda Matice slovenskej Marián Gešper. „Pre nás, matičiarov, je zároveň jedným z hlavných spoluzakladateľov Matice slovenskej, ktorý sa zaradil k výnimočnej štúrovskej generácii a jeho portrét je aj na známom obraze slovenských výtečníkov. Národnú ustanovizeň navrhoval založiť dokonca dvakrát v roku 1851 a 1857. Pri jej vzniku sa stal druhým zakladajúcim členom po Jánovi Franciscim a patril medzi prvých členov Výboru MS. V Matici mal na starosti finančné príspevky,“ dodal M. Gešper. Okrem toho sa pričinil o založenie Spolku svätého Vojtecha. Za národné aktivity bol v roku 1948 uväznený na sedem mesiacov v Župnom dome v Bratislave.

Jozef Karol Viktorin sa narodil 12. marca 1822 v obci Zavar. Ako publicista a vydavateľ slovenskej literatúry má zásluhu na mnohých dôležitých literárnych dielach danej doby. Usiloval sa o jednotu slovenských katolíkov a evanjelikov. Zjednotenie národného hnutia v 50. a 60. rokoch 19. storočia sa udialo do veľkej miery vďaka nemu a jeho mnohovrstvovým aktivitám. Časť svojho života prežil vo Vyšehrade a Budapešti v Maďarsku. V tom čase tam bola výrazná prítomnosť Slovákov a aj národniarov. Dodnes si Viktorina pripomínajú slovenskí krajania v Maďarsku.

Krajanské kultúrne podujatie pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Karola Viktorina sa uskutoční 20. marca 2022 v Budapešti, kde zomrel. Slovenská menšina mu odhalí novú pamätnú tabuľu. Na Slovensku sa uskutoční kultúrne podujatie s odhalením obnovenej pamätnej tabule na budove obecného úradu 21. mája 2022 v jeho rodnej obci Zavar v okrese Trnava. Program obohatí folklórne vystúpenie, historická divadelná scénka a krátka prednáška o živote a diele tejto osobnosti.

IÚ MS

Jozef Karol Viktorin – Matica slovenská

X