Predseda Historického odboru MS odhaľuje v novej knihe dramatické obdobie 1618 – 1718


//Predseda Historického odboru MS odhaľuje v novej knihe dramatické obdobie 1618 – 1718

Slovenské dejiny sú mimoriadne príťažlivé, poučné, zábavné, dynamické, tragické, zároveň však inšpirujúce, len ich treba spoznať. Kniha Temné storočie 1618 – 1718 z pera predsedu Historického odboru MS a známeho historika docenta Ivana Mrvu približuje dramatické a zložité obdobie našich dejín ohraničené rokmi 1618 – 1718. Sto rokov od vypuknutia tridsaťročnej vojny po definitívne zlomenie tureckej moci je naplnených mnohými tragickými udalosťami. Slovensko sa stalo jadrom okypteného Uhorska a ocitlo sa na hranici dvoch svetov, kresťanského a moslimského. Jeho obyvatelia s vypätím síl odolali viacerým náporom osmanských armád. Odohrávali sa tu neľútostné náboženské zápasy medzi katolíckym a protestantským táborom. V tom istom období sa domáca šľachta s podporou sedmohradských kniežat i Francúzska, Poľska, ba aj Turkov niekoľko ráz chopila meča aby obhájila svoje slobody. Našich predkov nesužovali len časté boje, ale aj zhubné epidémie, prírodné katastrofy, neúrody, hlad a stále rastúce daňové povinnosti. No i cez panujúcu temnotu prenikli lúče svetla. V nesmierne zložitých časoch rástla vzdelanosť, na Slovensku pribudli dve univerzity, kolégium a viacero gymnázií, upevňovala sa kultúra slova a ducha. Možno bude prekvapením, ako sa rozvíjalo slovenské sebavedomie a hrdosť slovenských vzdelancov na príslušnosť k Slovanstvu. Ľudia sa dokázali prispôsobiť a ťažké roky našich predkov zocelili. Napriek vojnám, drancovaniam, kataklizmám a obetiam potvrdili životaschopnosť, preukázali obdivuhodnú vitalitu, odolnosť a v neposlednom rade plodnosť i životnú silu.

Objednajte si knihu vo Vydavateľstve MS na https://www.vydavatel.sk/kniha/temne-storocie-zlomove-obdobia-slovenskych-dejin

 

2021-09-09T09:32:00+00:009 septembra 2021 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X