Prínosná pracovná návšteva predsedu Matice slovenskej na Kysuciach


/, Žilinský kraj/Prínosná pracovná návšteva predsedu Matice slovenskej na Kysuciach

Dňa 15. mája 2024 sa v Kysuciach uskutočnila dôležitá a svojim priebehom mnohovrstvová pracovná návšteva matičného vedenia na čele s predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom. Za jeden deň prebehli rokovania s najvyššími predstaviteľmi mestskej samosprávy, štátnej správy a ďalších kultúrnych i vzdelávacích organizácii. Hlavným cieľom matičnej cesty bolo nadviazanie a prehĺbenie kontaktov, ako aj prerokovanie možností vzájomnej spolupráce so zástupcami miestnej samosprávy a kultúrnych inštitúcií a taktiež i samotná prezentácia Matice slovenskej, ktorej meno je niekedy poškodzované  zavádzajúcimi a nepresnými informáciami. Marián Gešper navštívil Kysuce vo funkcii predsedu MS prvýkrát.

Predsedu Matice slovenskej sprevádzala riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline Katarínou Kalankovou, predseda MO Matice slovenskej vo Varíne Ľubomírom Sečkárom a predseda MO MS v Čadci Martin Turóci.

Návštevu kysuckého regiónu bola začatá rokovaním na Mestskom úrade v Čadci, kde delegáciu privítal primátor mesta Matej Šimášek spoločne so zástupcami primátora Annou Belousovovou a Pavlom Holeštiakom. Spoločné rokovanie predsedu Matice slovenskej a zástupcov mesta Čadca prebiehajúce v priateľskej atmosfére a konštruktívnom duchu ukázalo mnoho spoločných kultúrnych prienikov i možností spolupráce, najmä v oblasti spoločných kultúrnych a vedeckých podujatí, či rozvoja slovenského vlastenectva. Témou bolo aj možné zriadenia regionálneho matičného pracoviska v Čadci, čo sa stretlo s veľmi pozitívnou reakciou. Po rokovaní na Mestskom úrade predseda Matice slovenskej navštívil Kysucké múzeum, kde absolvoval rokovanie s vedením inštitúcie, následne si prezrel expozíciu Dejiny Čadce a okolia, prostredníctvom ktorej sa oboznámil s históriou kysuckého regiónu.

Ďalšie kroky matičnej delegácie viedli na Gymnázium J. M. Hurbana. Vo svojej prednáške s názvom Matica slovenská študentom priblížil dôležité historické momenty z dejín najstaršej národnej kultúrnej ustanovizne Slovákov a dotkol sa i jej súčasnej činnosti a budúcich perspektív. V rámci prednášky taktiež prezentoval najvýznamnejšie momenty slovenského národného hnutia 19. storočia reprezentovaného najmä štúrovskou generáciou. Po návšteve gymnázia predseda navštívil Okresný úrad v Čadci, kde absolvoval stretnutie s prednostom Petrom Rusnákom.

V rámci cesty po Kysuciach ďalej pokračoval návštevou Vysokej nad Kysucou. Po slávnostnom privítaní absolvoval stretnutie so zástupkyňou starostu obce Jankou Jurčovou. Následne si prezrel Pamätnú izbu astronauta Eugeneho A. Cernana a ďalšie zaujímavosti obce. Bohužiaľ tam dostali matičiari informáciu o hanebnom a podlom atentáte na predsedu vlády Slovenskej republiky na doc. Róberta Fica.

Návštevu Kysúc bola zavŕšená v poobedňajších hodinách stretnutím s matičiarmi i občanmi  v Dome spolkov v Čadci, kde vystúpil s prednáškou o histórii a aktuálnom poslaní Matice slovenskej. K tomu nasledovala pomerne široká diskusia k aktuálnej situácii nielen v slovenskej kultúre, ale aj slovenskej spoločnosti ako takej.

Martin Turóci

 

 

X