Predseda Matice slovenskej: V Štefánikovi sa dokážeme spojiť, inšpirovať a cítiť sa hrdými Slovákmi a Slovenkami


/, Trenčiansky kraj/Predseda Matice slovenskej: V Štefánikovi sa dokážeme spojiť, inšpirovať a cítiť sa hrdými Slovákmi a Slovenkami

Milan Rastislav Štefánik je v historickej kolektívnej pamäti slovenského národa osobnosťou, v ktorej sa dokážeme spojiť, inšpirovať a cítiť sa hrdými Slovákmi a Slovenkami. Povedal to predseda Matice slovenskej Marián Gešper na celonárodnej spomienkovej slávnosti 4. mája v Brezovej pod Bradlom. Viac ako päťsto matičiarov z celého Slovenska si tu pripomenulo storočnicu Štefánikovej smrti zaujímavým programom.

„V Matici slovenskej chápeme odkaz Milana Rastislava Štefánika pre Slovákov v zjednocujúcom slova zmysle. Veď práve on je v historickej kolektívnej pamäti slovenského národa osobnosťou, v ktorej sa dokážeme spojiť, inšpirovať a cítiť sa hrdými Slovákmi a Slovenkami. Preto aj matičný program na tejto slávnosti, ako i ďalšie podujatia o Štefánikovi v obciach a mestách Slovenska podporujú slovenské národné povedomie predovšetkým v mladej generácii,“ uviedol Marián Gešper.

Matičný program zahŕňal divadelné scénky členov Mladej Matice s názvom Vizionári slovenskej slobody a Bojovali za vlasť. Zaznela báseň Štefana Krčméryho Štefánikova matka, Pieseň o rodnej zemi od Rudolfa Dobiáša a vystúpili matičné folklórne súbory. Prvý podpredseda MS Marek Hanuska sa zároveň zúčastnil na slávnostných službách Božích v miestnom evanjelickom kostole. Pozornosť ľudí na brezovskom námestí si získal mladý matičiar a matičný divadelník Teodor Sitarčík v uniforme Štefánika.

Obecenstvo zaujal krátky historický dokument M. R. Štefánik – symbol slobody slovenského národa, ktorý dnes Matica slovenská zverejnila na internete a pošle ho v najbližších dňoch do škôl. „My, matičiari, sa každodennou prácou a aktivitami snažíme o to, aby aj Štefánikov odkaz rezonoval v povedomí ľudí. Chceme, aby naše deti neboli vykorenené a vedeli, ktoré osobnosti nám vydláždili cestu až k súčasnej suverénnej a slobodnej Slovenskej republike,“ doplnil predseda Matice slovenskej.

IÚ MS

 

 

X