Predseda MS: Pavol Országh Hviezdoslav a Matica slovenská k sebe neodmysliteľne patria


/, Žilinský kraj/Predseda MS: Pavol Országh Hviezdoslav a Matica slovenská k sebe neodmysliteľne patria

Príhovor predsedu MS k stému výročiu úmrtia P. O. Hviezdoslava, čestného predsedu Matice slovenskej:

Slovami Sto rokov bez Hviezdoslava sa začína matičná publikácia Národný kalendár 2021, ktorou sme vzdali hold nášmu národnému básnickému bardovi. A nielen básnickému, ale aj matičnému. Pavol Országh Hviezdoslav a Matica slovenská sú dva fenomény slovenskej kultúry a duchovna, ktoré k sebe neodmysliteľne patria. Jeho neobyčajný literárny talent si všimol podpredseda MS Viliam Pauliny-Tóth a jeho národné presvedčenie utvrdil člen Výboru MS Žigmund Melfelber. Symbolické je, že z vďaky podpredsedovi Matice sa pod jeho básnický nekrológ prvý raz podpísal ako Hviezdoslav. Zaiste mu vtedy ani nenapadlo, že sám sa v roku 1919 stane čestným predsedom Matice slovenskej.

Pre mňa osobne je Pavol Országh Hviezdoslav veľkým matičným vzorom, hodným napodobnenia. Zo skromného advokátskeho koncipienta sa z neho stal horlivý matičiar, ktorý skutočne tvrdo bránil Maticu slovenskú pred šovinistami. Matičnú myšlienku živil v slovenskom ľude aj po násilnom zatvorení spolku uhorským režimom v roku 1875. Bol jedným z protagonistov opätovného obnovenia činnosti Matice slovenskej v roku 1919. Je priam symbolické, že na jej takzvanom oživotvorujúcom zhromaždení na námestí v Turčianskom Svätom Martine vystúpil so špeciálnou básňou K znovuotvoreniu Matice slovenskej. Tento výnimočný moment je zachytený na dobovej fotografii z Archívu MS.

Silu Hviezdoslavovho národného odkazu bolo cítiť v Matici slovenskej aj dlho po jeho smrti v roku 1921. Práve Matica slovenská od roku 1922 systematicky zbierala a vytvorila veľký archívny fond Hviezdoslavovho života a diela, ktorý až do roku 2000 uchovávala. V súčasnosti sa tento fond nachádza v oddelenej Slovenskej národnej knižnici v tretej historickej budove MS v Martine. Napriek tomu nemožno Hviezdoslava ako výnimočného básnika a národného buditeľa nikdy oddeliť od Matice slovenskej. Veď jeho veľká literárna osobnosť sa vyvinula pod tútorstvom najznámejších matičných osobností. A rovnako sa jeho národná životná púť skončila na čele najstaršej kultúrnej a vedeckej ustanovizne slovenského národa, za ktorú sám toľko obetoval.

JUDr. Marián Gešper, predseda Matice slovenskej

X