Predseda MS: Poďakovanie za rok 2021 a požehnané Vianoce


/, Žilinský kraj/Predseda MS: Poďakovanie za rok 2021 a požehnané Vianoce

Vážené matičiarky, vážení matičiari, sestry a bratia,

dovoľte mi poďakovať Vám za Vašu tohtoročnú prácu v prospech Matice slovenskej a v prospech slovenského národa. Taktiež by som sa Vám chcel poďakovať za podporu MS v tomto roku.

Rok 2021 bol opäť mimoriadne náročný, ale aj napriek okolnostiam sa podarilo uskutočniť mnoho podujatí a mnoho ďalších aktivít, ktoré pozitívne zarezonovali v spoločnosti. Opäť sa ukázala nezlomnosť a vytrvalosť Slovákov v náročných dobách v práci na roli národa dedičnej.

Preto Vám želám požehnané a pokojné vianočné sviatky strávené v kruhu najbližších.

Rovnako Vám želám veľa síl a úspechov do roku 2022 a teším sa na stretnutia s Vami na matičných a iných podujatiach.

JUDr. Marián Gešper

predseda MS

X