Predstavitelia Matice slovenskej sa stretli s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou


/, Bratislavský kraj/Predstavitelia Matice slovenskej sa stretli s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou

Predseda Matice slovenskej Marián Gešper sa v pondelok 15. júna stretol s ministerkou kultúry SR Natáliou Milanovou. Na úvodnom stretnutí diskutovala delegácia Matice slovenskej a nové vedenie Ministerstva kultúry SR najmä o fungovaní, činnosti a financovaní ustanovizne.

Predseda MS Marián Gešper, druhý podpredseda MS Marek Nemec, správca MS Maroš Smolec a predseda Dozorného výboru MS Štefan Martinkovič predstavili ministerke kultúry SR Natálii Milanovej stručný prehľad jednotlivých zložiek a činnosti ustanovizne, vrátane ich financovania zo štátnej dotácie, ako aj z vlastných, neštátnych zdrojov. Obe strany sa zhodli na tom, že je potrebné ďalej viesť diskusiu, na čo bude vytvorená dočasná pracovná skupina zložená zo zástupcov Matice slovenskej a Ministerstva kultúry SR.

IÚ MS

X