Miestny odbor MS v Michalovciach získal Cenu mesta Michalovce za rok 2021 k stému výročiu svojho založenia


/, Košický kraj/Miestny odbor MS v Michalovciach získal Cenu mesta Michalovce za rok 2021 k stému výročiu svojho založenia

Miestny odbor Matice slovenskej v Michalovciach bol založený na valnom zhromaždení 7. novembra 1920 ako „odbočka Matice slovenskej“ za účasti 60 miestnych sympatizantov. Za predsedu MO MS bol zvolený Michal Slávik, za tajomníka agilný školský inšpektor Michal Sekey, ktorý stál pri zrode michalovského odboru. Časom počet členov v Michalovciach narastal. Matičiari v meste a v okolitých obciach založili osvetové krúžky, organizovali divadelné predstavenia a založili knižnicu (s 230 knihami) a 12 školských knižníc. Miestny odbor definoval svoje pôsobenie v oblasti vedeckej, ľudovo-výchovnej, organizovaní jazykových kurzov, ochotníckom divadle, vo zveľaďovaní matičnej knižnice a v zakladaní školských či obecných knižníc. Matičiari sa tiež pričinili o rozvoj slovenského ochotníckeho divadelníctva. Spolu s členkami Živeny, Slovenskou ligou a inými spolkami nacvičili mnoho úspešných predstavení, s ktorými žali úspechy v Michalovciach i v širokom okolí. Aj vďaka ochotníckemu divadlu čoraz viac prenikala spisovná slovenčina medzi Zemplínčanov, ktorí ju pred rokom 1918 neovládali veľmi dobre. Činnosť MO MS v Michalovciach bola, ako aj v súčasnosti je, rôznorodá. Členovia Matice usporadúvali Matičné dni, organizovali umelecké výstavy obľúbenými sa stali spomienkové večery na významných slovenských národných dejateľov. Pod vedením pedagóga Leopolda Havelu pôsobil spevokol, ktorý mal 50 členov. Tiež bol založený hudobný, spevácky a divadelný odbor. V roku 1928, pri príležitosti 10.  výročia vzniku republiky, sa z iniciatívy Michala Sekeya prijal plán postaviť pamätník A. I. Dobrianskemu. Aktivity matičiarov mali pre rozvoj mesta a jeho okolie obrovský význam, pričinili sa okrem iného aj o vznik pamätných izieb, a to o pamätnú izbu Pavla Horova, Gorazda Zvonického, Viliama Gaňu a mons. Františka Jozefa Fugu.

V súčasnosti je predsedom MO MS v Michalovciach Ján Eštok, podpredsedom primátor Viliam Záhorčák. MO MS sa aj naďalej snaží spolupodieľať na rozvoji mesta a to participáciou na rôznych podujatiach či už literárneho, výtvarného, hudobného charakteru, ako aj organizovaním výstav, prednášok, besied k výročiam významných osobností a udalostí, tiež úzko spolupracuje so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, najmä na Ukrajine.

PhDr. Karina Obšatníková, PhD.

riaditeľka Domu Matice slovenskej Michalovce

michalovčan

2022-01-26T11:05:07+00:0024 januára 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej, Košický kraj|
X