Pro Slavis 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a FMS v Žiline

 vypisuje 19. ročník celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov

„PRO SLAVIS 2019„

pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl a školských zariadení, stredných škôl a škôl v zahraničí s výučbou jazyka slovenského

Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom

Matice slovenskej v Žiline

Spoluorganizátori súťaže: Obvodný úrad Žilina – odbor školstva, Žilinský samosprávny kraj – odbor školstva, Matica slovenská Martin, Mesto Žilina

Cieľ súťaže: Podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby.

Propozície

Prihláška

Vyhodnotenie 21. ročník PROSLAVIS

2019-11-14T14:26:33+00:0022 mája 2019 |Súťaže Matice slovenskej, Žilinský kraj|
X