Faktúry 01-2019


/Faktúry 01-2019
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti
ZDF 201901 919002 1901110001 MVOServis, s.r.o. 32,70 knižná publikácia – PU NO 11.1.2019 18.1.2019
ZDF 201901 919003 40062 AJFA + AVIS, s.r.o. 58,80 Čo má vedieť mzdová účtovníčka – 2019 11.1.2019 16.1.2019
ZDF 201901 919004 19600155 VERLAG DASHOFER 243,61 online knižnica 01/19 – 12/19 HR 14.1.2019 25.1.2019
ZDF 201901 919005 184100415 Alza.cz a.s. 370,08 Notebook Lenovo V130-151GM 30.1.2019 31.1.2019
POK 201901 219001 2331569 Union poisťovňa, a.s. 330,33 zodpovednosť za škodu 2.1.2019 2.1.2019
POK 201901 219002 2341462 Union poisťovňa, a.s. 2219,70 poistenie nehnuteľného majetku 2.1.2019 2.1.2019
POK 201901 219003 72901456 Union poisťovňa, a.s. 443,56 PZP vozidiel 2.1.2019 2.1.2019
POK 201901 219004 6552023195 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 210,73 havarijné poistenie MV MT274BX 8.1.2019 17.1.2019
POK 201901 219005 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 01/19 11.1.2019 18.1.2019
POK 201901 219006 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 01/19 11.1.2019 18.1.2019
POK 201901 219007 2730230390 H – PROBYT 793,12 energie, služby 01/19 11.1.2019 18.1.2019
POK 201901 219008 112371901 LMT, a.s. 413,17 teplo 01/19 11.1.2019 18.1.2019
POK 201901 219009 3647663301 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 46,88 nájom, energie, služby 01/19 11.1.2019 18.1.2019
POK 201901 219010 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 01/19 11.1.2019 18.1.2019
POK 201901 219011 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 432,58 nájom, energie, služby 01/19 11.1.2019 18.1.2019
POK 201901 219012 2322400001 Mesto Snina 266,62 nájom, energie, služby 01/19 11.1.2019 18.1.2019
POK 201901 219013 17902701 Technické služby mesta Rožňava 217,64 nájom, energie 01/19 11.1.2019 18.1.2019
POK 201901 219014 140001 PREŠOV REAL s.r.o. 157,69 nájom, energie, služby 01/19 11.1.2019 18.1.2019
POK 201901 219015 179027 MOMS 315,00 nájom, energie, internet 01/19 11.1.2019 18.1.2019
POK 201901 219016 8800179027 RTVS,s.r.o. 477,96 koncesionársky poplatok 01-06/19 11.1.2019 18.1.2019
FT1 201901 1190001 2019001 MT Primstav s.r.o. 14208,00 výmena okien zmluva č.1/2018 8.1.2019 9.1.2019
FT1 201901 1190002 190102 RON Software spol. s.r.o. 333,51 aktualizácia programu Dochádzka – 2019 8.1.2019 17.1.2019
FT1 201901  1190003 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 01/19 8.1.2019 15.1.2019
FT1 201901 1190004 201900399 ESET,spol.s.r.o. 1094,40 vernostná licencia – 2019 8.1.2019 18.1.2019
FT1 201901 1190005 901561901 GAYA,s,r,o, 33,00 internet 01/19 8.1.2019 15.1.2019
FT1 201901 1190006 20190001 Pavol Bednár 150,75 koberec OP Bardejov 10.1.2019 16.1.2019
FT1 201901 1190007 219 Peter Horňák – PH studio 420,00 videoreportáže 10.1.2019 9.1.2019
FT1 201901 1190008 3091900865 DOXX – Stravné lístky 4754,55 stravné lístky 11.1.2019 3.2.2019
FT1 201901 1190009 18604854 VERLAG DASHOFER 502,20 online knižnica 01/19 – 12/19 11.1.2019 8.1.2019
FT1 201901 1190010 18604842 VERLAG DASHOFER 615,00 online knižnica 01/19 – 12/19 11.1.2019 8.1.2019
FT1 201901 1190011 18604847 VERLAG DASHOFER 502,20 online knižnica 01/19 – 12/19 BOZP 11.1.2019 8.1.2019
FT1 201901 1190012 18604843 VERLAG DASHOFER 348,60 online knižnica 01/19 – 12/19 11.1.2019 8.1.2019
FT1 201901 1190013 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 01/19 11.1.2019 15.1.2019
FT1 201901 1190014 20190002 Trenčiansky samosprávny kraj 89,03 nájom hnuteľný majetok 2019 14.1.2019 21.1.2019
FT1 201901 1190015 20190016 Trenčiansky samosprávny kraj 390,40 nájom, služby 1.Q/18 14.1.2019 22.1.2019
FT1 201901 1190016 2019007 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 01/19 14.1.2019 21.1.2019
FT1 201901 1190017 7459755221 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 16,28 el. energia 01/19 14.1.2019 24.1.2019
FT1 201901 1190018 7459754024 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 25,55 el. energia 01/19 14.1.2019 24.1.2019
FT1 201901 1190019 319 PAN 60,36 toner 14.1.2019 21.1.2019
FT1 201901 1190020 2019000954 PAPERA s.r.o. 556,42 kancelárske a čistiace potreby 14.1.2019 4.2.2019
FT1 201901 1190021 20190004 Ing. Jozef Makariv – Elinor 700,00 rámovanie 7 ks portrétov národných dejateľov 15.1.2019 25.1.2019
FT1 201901 1190022 2019002 MT Primstav s.r.o. 1944,00 murárske práce 17.1.2019 27.1.2019
FT1 201901 1190023 7469424863 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 46,33 el. energia 01/19 17.1.2019 24.1.2019
FT1 201901 1190024 122018 Ing. Peter Števula 250,00 znalecký posudok 17.1.2019 25.1.2019
FT1 201901 1190025 190100018 SMM Holíč s.r.o. 92,76 energie 1.Q/19 17.1.2019 13.2.2019
FT1 201901 1190026 7469424862 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 131,80 el. energia 01/19 17.1.2019 24.1.2019
FT1 201901 1190027 7469424864 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 157,06 el. energia 01/19 17.1.2019 24.1.2019
FT1 201901 1190028 2019001 Interfusion s.r.o. 150,00 webhosting matica.sk 18.1.2019 25.1.2019
FT1 201901 1190029 3841900049 Mesto Poprad 83,47 energie, služby 01/19 21.1.2019 29.1.2019
FT1 201901 1190030 11495090 Orange Slovensko a.s 875,94 mobilné poplatky 01/19 – 02/19 21.1.2019 4.2.2019
FT1 201901 1190031 20119014 VZOR výrobné družstvo Zvolen 71,67 energie 01/19 21.1.2019 30.1.2019
FT1 201901 1190032 19600155 VERLAG DASHOFER 243,61 online knižnica 01/19 – 12/19 HR – ZDF 919004 21.1.2019 25.1.2019
FT1 201901 1190033 22012019 PROEKO s.r.o. 84,00 semiár – ZDF 919001 23.1.2019 11.1.2019
FT1 201901 1190034 3091904436 DOXX – Stravné lístky 1,00 poplatok 24.1.2019 22.2.2019
FT1 201901 1190035 19401692 B2B Partner s.r.o. 393,84 kancelárske kreslo, nožná opierka, mag. tabuľa 28.1.2019 6.2.2019
FT1 201901 1190036 2019004 MVOServis, s.r.o. 32,70 knižná publikácia – PU NO – ZDF 919002 28.1.2019 4.2.2019
FT1 201901 1190037 12019 MUCHA QUARTET, o.z. 500,00 kultúrne vystúpenie – pamiatka A. Kmeťa a 100. výr 28.1.2019 11.2.2019
FT1 201901 1190038 1191100033 Neografia,a.s. 528,00 Slovenské pohľady 01/19 29.1.2019 4.2.2019
FT1 201901 1190039 13119 ALFAPRINT 111,60 PPPU ručný 3-dielny s IBAN 30.1.2019 7.2.2019
FT1 201901 1190040 19009 Unico Martin s.r.o. -185,46 energie 2018 30.1.2019 11.2.2019
FT1 201901 1190041 19004 ZPMP vo Vranove n. T. 78,00 keramický hrnček 30.1.2019 6.2.2019
FT1 201901 1190042 19402095 B2B Partner s.r.o. 135,60 kancelárska stolička Roy 30.1.2019 12.2.2019
FT1 201901 1190043 1020190086 COPYTECH, s.r.o. 72,16 oprava zariadenie 31.1.2019 10.2.2019
FT1 201901 1190044 1841004151 Alza.cz a.s. 370,08 Notebook Lenovo V130-151GM – ZDF 919005 31.1.2019 31.1.2019
2019-02-18T17:29:31+00:0013 februára 2019 |
X