Faktúry 08-2015


/Faktúry 08-2015
Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry
201508 215170 7228 ČEZ Slovensko, s.r.o 68,50 elek. energia 8/15
201508 215171 7228 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie a služby 8/15
201508 215172 7228 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 8/15
201508 215173 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie a služby 8/15
201508 215174 8400528 Spoločenstvo vlastníkov bytov 431,30 energie 7-8/15
201508 215175 60588038 Stredoslovenská ener 15,00 el. energia 8/15
201508 215176 6212122500 Stredoslovenská ener 43,00 el. energia 8/15
201508 215177 6212123500 Stredoslovenská ener 65,00 el. energia 8/15
201508 215178 6318203600 Stredoslovenská ener 28,00 el. energia 8/15
201508 215179 2730230390 H – PROBYT 783,42 energie a služby 8/15
201508 215180 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie a služby 8/15
201508 215181 2730180200 H – PROBYT 45,71 teplo a služby 8/15
201508 215182 4520108 Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11 nájom a energie 8/15
201508 215183 1790278 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom a energie 8/15
201508 215184 179027 MOMS 163,00 nájom, energie, služby 9/15
201508 215185 364766338 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 8/15
201508 215186 136998 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 nájom 8/15
201508 215187 136998 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie, služby 8/15
201508 215188 112371508 COFELY – LMT 82,75 teplo 8/15
201508 215189 6550007790 Daňový úrad 187,00 pokuta za dodatočné daňové priznanie
201508 915014 154602124 Alza.cz a.s. 360,10 serverový disk HP 3.5 HDD 450GB
201508 915015 5915039283 Poradca podnikateľa 263,12 daňové a manažérske centrum – ročný prístup
201508 1150362 7185105545 Slovenský plynárensk 49,00 plyn 8/2015
201508 1150363 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,12 internet 8/2015
201508 1150364 152604 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 961,17 refundácia SNN 26-27/15
201508 1150365 770095519 Edenred Slovakia, s.r.o 3 862,55 stravné poukážky
201508 1150366 20151509 TOWDY s.r.o. 116,40 tonery
201508 1150367 150802 PROFITING, s.r.o. 2 400,00 žulový podstavec pod bustu
201508 1150368 9000856272 Slovenská pošta a.s. 2 822,40 SNN 26-30/2015 poštovné
201508 1150369 7458362662 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 12,11 el. energia 8/15
201508 1150370 7458347892 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 125,31 el. energia 8/15
201508 1150371 7458347891 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 39,86 el. energia 8/15
201508 1150372 7458347890 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 101,79 el. energia 8/15
201508 1150373 7458361720 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 57,41 el. energia 8/15
201508 1150374 7458364765 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 50,00 el. energia 8/15
201508 1150375 3304240715 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 7/15
201508 1150376 1153300211 Neografia,a.s. 3 795,00 nájom III.Q 2015
201508 1150377 1153300212 Neografia,a.s. 2 252,24 energie III.Q 2015
201508 1150378 4503110715 Martinská teplárenská,a.s. 44,91 teplo 7/15
201508 1150379 4504190715 Martinská teplárenská,a.s. 41,26 teplo 7/15
201508 1150380 901561508 GAYA,s,r,o, 120,00 služby 8/15
201508 1150381 7776291407 SlovakTelecom 86,50 telefon, internet 07/2015
201508 1150382 25304925 SOFTIP 314,28 podpora APV 07/15
201508 1150383 2015012 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 7/15
201508 1150384 4315056403 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 9/2015
201508 1150385 1123701507 COFELY – LMT 40,84 teplo 7/15
201508 1150386 80150190 EUROBUS, a.s. 79,00 preprava
201508 1150387 80150173 EUROBUS, a.s. 285,00 preprava
201508 1150388 11495090 Orange Slovensko a.s 1,00 mobilný telefón Samsung S5611
201508 1150389 8570052396 Západoslovenská vodárenská 48,73 vodné – stočné 7/15
201508 1150390 2015123 R E M I S 247,20 rozšírenie systému EZS
201508 1150391 2015161 Bukovinský a CHlipala, s.r.o. 320,68 právne služby 7/15
201508 1150392 9000858465 Slovenská pošta 576,50 poštovné 7/15
201508 1150393 72015 PhDr. Emil Semanco-EMCO 900,00 redigovanie SNN č. 26-30/2015
201508 1150394 150223 Microitem v.o.s. 98,64 webhosting 8/2015 – 8/2016
201508 1150395 2015007 Smolec Maroš 1 450,00 riadenie redakcie SNN 7/2015
201508 1150396 10150124 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 300,00 nájom 8/15
201508 1150397 5150537876 Alza.cz a.s. 0,00 serverový disk HP 3.5 – ZAL 915014
201508 1150398 5161500831 Bytový podnik mesta Košice, s. 41,00 nájom + služby 8/15
201508 1150399 5161500776 Bytový podnik mesta Košice, s. 29,69 teplo 7/2015
201508 1150400 5161500781 Bytový podnik mesta Košice, s. 18,05 el. energia 7/15
201508 1150401 153243 FaxCopy a.s. 716,94 HP Color Laser Jet Pro – multifunkčné zariadenie
201508 1150402 20150810 Súkr.autoškola 48,60 školenie vodičov
201508 1150403 20150117 IMREX Holding, s.r.o. 7 397,88 odstr. havarijného stavu – Dom MS Galanta
201508 1150404 3841500698 Mesto Poprad 83,47 služby 8/15
201508 1150405 11495090 Orange Slovensko a.s 836,30 mobilné poplatky 8/9 2015
201508 1150406 11495090 Orange Slovensko a.s 55,10 mobilné telefony
201508 1150407 3301534 SAD Dunajská Streda a.s. 425,00 prepravné služby osôb
201508 1150408 35340295 Turčianska vodárenská 38,22 vodné, stočné 5-8/15
201508 1150409 80151013 Kasico 1 760,00 publikácia – Súboje s prekliatím
201508 1150410 201500419 Slovenská národná knižnica 35,19 pren. priest. – Sláv. zasad. výboru MS
201508 1150411 201500420 Slovenská národná knižnica 15,48 prev. náklady – Sláv. zasad. výboru MS
2016-02-16T16:47:00+00:0016 februára 2016 |
X